چهارشنبه 7 اسفند 1398   22:42:01
دانشکده بهداشت
.

دیدگاهها

تعداد بازدید این صفحه :108145

دستورالعمل مقدماتي کنترل ناقلين در بلاياي طبيعي که بر اساس سند معتبر WHO / PAHO توسط دکتر جواد رفيع نژاد استاد گروه حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين و  همکاري عطيه رفيع نژاد و محبوبه فاطمي دانشجويان مقطع ارشد و دکتراي حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين ترجمه و آماده شده است.
دریافت راهنما 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ