چهارشنبه 7 اسفند 1398   23:09:34
دانشکده بهداشت
.

روبدادها

تعداد بازدید این صفحه :125857

معاونت پژوهشی پردیس بین الملل با همکاری معاونت محترم پژوهشی دانشگاه برای نخستین بار اقدام به تعریف گرنت‌های بین‌المللی سازی در راستای بین‌المللی سازی پژوهش و ترغیب محققان نموده است. دستورالعمل این گرنت ها جهت اعضای محترم هیأت علمی دانشکده در وبسایت درج گردیده است. 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ