یکشنبه 5 بهمن 1399   04:08:57
1395/2/29 چهارشنبه دانشکده بهداشت
.
تعداد بازدید این صفحه :663
1399/3/14 چهارشنبه
ارائه گزارش معاون پژوهشی دانشکده بهداشت از فعالیت های پژوهشی این دانشکده در زمینه همه گیری کوید 19 
دکتر سیمین ناصری معاون پژوهشی دانشکده بهداشت گزارش فعالیت های پژوهشی این دانشکده در زمینه همه گیری کوید 19 را ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، دکتر سیمین ناصری معاون پژوهشی دانشکده بهداشت گزارش فعالیت های پژوهشی این دانشکده در زمینه همه گیری کوید 19 تا خرداد 1399 را ارائه کرد.

متن گزارش به شرح زیر است:


بسمه تعالی

فعالیت های پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از آغاز همه گیری Covid-19

 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران که سالهاست به عنوان قطب علمی علوم بهداشتی کشور مطرح شده است، از آغاز همه گیری کووید 19 نیز تلاش مجدانه ای در راستای تولید اطلاعات علمی پژوهشی مرتبط با ویروس کرونا و اثرگذاری بر بهداشت و سلامت آحاد جامعه داشته است. همچنین همه بخش های معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت که شامل « شورای پژوهشی»، « شورای ارتباط با صنعت» و « کمیته اخلاق» است، در بازه زمانی ابتدای اسفند 1398 تاکنون، به صورت منظم فعالیت داشته اند که در قسمت زیر گزارش کوتاهی دراین زمینه ها ارائه می شود:

طرح های پژوهشی مرتبط با ویروس کرونا و بیماری Covid-19
در اوایل اسفندماه 1398، این معاونت، کمیته پژوهشی ویژه ای را درچارچوب بررسی طرح های تحقیقاتی مرتبط با ویروس کرونا تشکیل داد. این کمیته، شناسایی و اولویت بندی و انتخاب نهایی مواردی را بررسی کرد که اجرای آنها می توانست منجر به پاسخ های مورد نیاز و اضطراری جامعه ملی و بین المللی در زمینه بیماری کووید 19 شود. با عملکرد فعال این کمیته، در زمانی کوتاه، ابتدا 11 طرح انتخاب و با نظر مثبت معاونت پژوهشی دانشگاه مصوب شد که در زمینه های مدیریت، بهداشت محیط، ایمونولوژی، ویروس شناسی، اپیدمیولوژی، کیت های تشخیصی و سرولوژی و سیاستگذاری و اقتصاد بهداشت بوده اند. اما باتوجه به تجارب اساتید دانشکده، طرح های متعدد دیگری نیز بررسی شدند و آمار فعلی طرح های مرتبط با ویروس کرونا در این دانشکده برابر 30 طرح پژوهشی است و همچنان درحال افزایش است.
درجدول شماره (1) عناوین و اسامی مجریان طرحهای مصوب و ثبت شده دانشکده بهداشت در این زمینه ارائه شده اند. همچنین گروه های دانشکده نیز طرح های مشترکی نیز با سایر دانشکده های این دانشگاه ارائه کرده اند.
لازم به ذکر است که تعدادی از طرح های فوق تمام مراحل اجرایی را گذرانده اند و مقالات آنها نیز در نشریات معتبر بین المللی منتشر شده اند که در جدول شماره (2) به آنها اشاره شده است.

جدول 1- طرح های ارائه شده با موضوع ویروس کووید 19 در بازه زمانی 1اسفند 1398 تاکنون
ردیف نام و نام خانوادگی مجری عنوان طرح موقعیت طرح
1 دکتر ابراهیم جعفری پویان ارزیابی آمادگی بیمارستان های کشور برای مقابله با بیماری کرونا ویروس کویید 19 درحال اجرا
2 دکتر محمدصادق حسنوند – دکتر طلعت مختاری آزاد بررسی تعداد ذرات معلق هوا و حضور ویروس SARS-CoV-2 در هوای داخل اتاقهای نگهداری بیماران در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر تهران درحال اجرا
3 دکتر محمود علی محمدی و دکتر سیمین ناصری بررسی حضور ویروس COVID-19 در فاضلاب خام و تصفیه شده شهری در شهرهای تهران، بندر انزلی و قم درحال اجرا
4 دکتر امیرحسین تکیان تحلیل سیاستهای ایران در مبارزه با همه‌گیری کووید-19 در مقایسه با کشورهای منتخب و ارائه راه‌کارهای سیاستی برای ایران درحال اجرا
5 دکتر رجبعلی درودی محاسبه بار اقتصادی طغیان بیماری کرونا (COVID-19) در ایران در سال های 1399-1398 درحال اجرا
6 دکترامیرحسین تکیان بررسی وضعیت بیمارستانها در مواجهه با COVID-19 براساس پروتکل¬های بومی شده ایران درحال اجرا
7 دکتر الهام شکیبازاده بررسی چالش‌های اجرای تلاش‌های بین بخشی/ سازمانی برای بهبود پاسخگویی به همه‌گیری‌ها با استفاده از چارچوب تلفیقی برای تحقیقات پیاده سازی: تجربه کرونا در ایران درحال اجرا
8 دکتر مهناز آشورخانی شناسایی چالش های پیش روی سامانه تلفنی پاسخگوی مردمی وزارت بهداشت (سامانه  4030) و ارائه راهکارهای پیشنهادی: تجربه موجود در بحران کرونا درحال اجرا
9 دکتر فاضل شکری توليد آنتي بادي هاي منوكلونال نوتراليزان عليه دومين متصل شونده به رسپتور ويروس COVID-19 درحال اجرا
10 دکتر مسعود یونسیان بررسی و مقایسه حساسیت کیت های تشخیصی سرولوژیک چینی و VIVADIAG در مبتلایان به کووید-19 بستری شده در بیمارستان های منتخب ارائه کننده خدمات به بیماران کرونایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران و تعیین میزان حمله ثانویه بیماری در خانواده های مبتلایان با استفاده از این کیت ها درحال اجرا
11 دکتر مهدی محبعلی بررسی عفونت Covid-19 در گربه های اهلی (Felis catus) دارای علائم و بدون علائم تنفسی در شهرستان مشگین شهر، استان اردبیل در سال 1399 درحال اجرا
12 دکتر محمدعلی منصورنیا بررسی عوامل خطر بستری در بخشهای ICU و مرگ بیماران مبتلا به COVID19 در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران آماده به قرارداد
13 دکتر سیداحمد رضایی بررسی میزان پراکندگی جغرافیایی بیماران کرونای مراجعه کننده به بیمارستان های تهران بر اساس تاریخ مراجعه سرپایی و بستری آماده به قرارداد
14 دکتر حمیدرضا باصری بررسی احتمال انتقال مکانیکی ویروس COVID-19 توسط دو آفت شهری، سوسری امریکایی و سوسری آلمانی آماده به قرارداد
15 دکتر عادل مظلومی خستگی پرستاران در دوران کرونا: شناخت علل و عوامل و ارائه راهکارهای مدیریت خستگ بعد از تصویب
16 دکتر علی لباف، دکتر محمد جلیلی، دکتر ابراهیم جعفری پویان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس درحال اجرا
17 دکتر صادق خداوویسی بررسی فراوانی، فاکتور های زمینه ای مستعدد کننده و الگوی حساسیت دارویی کاندیدیازیس دهانی در بیماران مبتلا به COVID-19 بستری در بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1399 قبل از تصویب
18 دکتر مهناز آشورخانی ارزیابی کیفیت و مناسبت مطالب تولید شده مبتنی بر شواهد در خصوص بیماری کووید 19 از دیدگاه کاربران اینستاگرام دانشکده بهداشت و سنجش میزان درک از خطر کاربران جدید
19 دکتر طلعت مختاری آزاد بررسی مدت زمان حضور RNA ویروسی پس از دریافت درمان های دارویی در بیماران مبتلا کروناویروس جدید 2019 (COVID-19) (طرح با بیمارستان امام خمینی) درحال اجرا
20 دکتر ژیلا یاوریان بررسي توالي كامل و فيلوژني ژنوم تعدادي از ويروسهاي SARS-CoV2 شناسايي شده در ايران در سالهاي 1398-1399 (طرح نیماد) درحال اجرا
21 دکتر مهدی محبعلی بررسی میزان فراوانی بیماری Covid-19 علامت دار در بیماران دارای عفونت  لیشمانیوز احشایی در شهرستان مشگین شهر، استان اردبیل در سال 1399 درحال اجرا
22 دکتر مهدی نوروزی ارزیابی بالینی داروی diphenhydramine compoundدر درمان اختصاصی آنتی وایرال و پروفیلاکسی عفونت Covid-19 قبل از تصویب
23 دکتر حمیدرضا باصری بررسی احتمال انتقال مکانیکی ویروس COVID-19 توسط دو آفت شهری،  سوسری امریکایی و سوسری آلمانی آماده به قرارداد
24 دکتر حمیدرضا باصری بررسی پتانسیل انتقال مکانیکی ویروس COVID-19 توسط مگس خانگی Musca domestica "  جدید

عناوین طرح های همکاری گروه های دانشکده با مراکز دیگر: 
 • بررسی پلی‌مورفیسم ژن‌های TLR3 (rs5743313)، TLR4 (rs4986790, rs4986791) و TLR7 (rs179008) در بیماران ایرانی مبتلا به کروناویروس جدید (COVID-19)
 • اهمیت بررسی به منظور شناسایی افراد پرخطرو پاتوژنر ویروس باتوجه به SNP های عنوان شده
 • بررسی تعداد ذرات معلق هوا و حضور ویروس کووید -19 (COVID-19) در هوای داخل اتاقهای نگهداری بیماران در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر تهران
          به منظور بررسی آلودگی بخشهای بیمارستانی واحتمال سرایت به پرسنل حائز اهمیت می باشد.
 • بررسی حضور ویروس COVID-19 در فاضلاب خام و تصفیه شده شهری در شهرهای تهران، بندر انزلی و قم
          شناسایی ژنوم ویروس درفاضلاب شاخص اپیدمی رایج می باشد.
 • بررسی پلی‌مورفیسم ژن‌های Human Leukocyte Antigen (HLA) کلاس I و II در بیماران ایرانی مبتلا به کووید ۱۹
           هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن‌های ‏HLA‏ کلاس ‏I‏ و ‏II‏ با بروز بیماری کووید ۱۹ و شدت این بیماری می‌باشد.
 • بررسی تأثیر هیدروکسی کلروکین بر پیشگیری از ابتلاء به Covid19 در پرسنل پرستاری بخش های مراقبت کننده از بیماران مبتلا به Covid19 در بیمارستان بهارلو در بهار 1399     
 • بررسی به منظور شناسایی نقش داروی کلروکین به عنوان پیشگیری ازابتلا به بیماری Covid19
 • بررسی میزان بیان و فعالیت آنزیم های مسیر پروستاگلاندین ها و مطالعه ارتباط آنها با شدت التهاب، بار ویروس و وخامت بیماری در بیماران مبتلا به COVID-19 (طرح با علوم پزشکی ایران)
          اهمیت بررسی به منظور شناسایی عوامل دخیل دروخامت بیماری Covid19
 • طراحی وسنتز کیت سرولوژی SARS-CoV2 (بخش ایمنی)
 • طراحی و تولید واکسن SARS-CoV2 ( طرح با دانشگاه تهران)
 • طراحی و تولید واکسن SARS-CoV2 ( طرح با انستیتو رازی)
 • بررسی تعداد ذرات معلق هوا و حضور ویروس کووید -19 (COVID-19)در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر تهران
به منظور بررسی آلودگی فضاهای مختلف بیمارستانی و احتمال سرایت به پرسنل و مراجعه کنندگان


جدول  2- مشخصات مقالات منتشرشده تعدادی از طرح های پژوهشی مرتبط با ویروس کرونا
ردیف نویسنده مسئول عنوان مقاله DOI
1 Sasan Faridi, Sadegh Niazi, Kaveh Sadeghi, Kazem Naddafi, Jila Yavarian, Mansour Shamsipour, Nazanin Zahra Shafiei Jandaghi, Khosro Sadeghniiat, Ramin Nabizadeh, Masud Yunesian, Fatemeh Momeniha, Adel Mokamel, Mohammad Sadegh Hassanvand, Talat MokhtariAzad A field indoor air measurement of SARS-CoV-2 in the patient rooms of the largest hospital in Iran 10.1016/j.scitotenv.2020.138401
2 Maryam Keshtkar-Jahromi, * Mark Sulkowski, and Kourosh Holakouie-Naieni Public Masking: An Urgent Need to Revise Global Policies to Protect against Novel Coronavirus Disease (COVID-19) 10.4269/ajtmh.20-0305
3 Saber Soltani, Amir Mohammad Zakeri, Mohammad Reza Karimi,  Sara Akhavan Rezayat, Fateme Zomorodi Anbaji, Alireza Tabibzadeh, Parastoo Yousefi, Armin Zakeri, Ali Jafarpour, Mehdi Norouzi,  Yousef Erfani and Vahdat Poortahmasebi A Systematic Literature Review of Current Therapeutic Approaches for COVID-19 Patients 10.9734/JPRI/2020/v32i730455
4 Bushra Zareie; Amin Roshani; Mohammad Ali Mansournia; Mohammad Aziz Rasouli;  Ghobad Moradi,  A Model for COVID-19 Prediction in Iran Based on China Parameters 10.34172/aim.2020.05
5 Hamid Reza Shamsollahi, Mostafa Amini*, Shaban Alizadeh, Saharnaz Nedjat, Ali Akbari-Sari, Mehdi Rezaei, Seyed Farshad Allameh, Akbar Fotouhi, Masud Yunesian** Assessment of a serological diagnostic kit of SARS-CoV-2 availble in Iran 10.1101/2020.05.04.20090209
6 Azam Raoofi; Amirhossein Takian; Ali Akbari Sari; Alireza Olyaeemanesh; Hajar Haghighi; Mohsen Aarabi COVID-19 Pandemic and Comparative Health Policy Learning in Iran 10.34172/aim.2020.02
7 *Amirhossein Takian, Azam Raoofi, Sara Kazempour-Ardebili COVID-19 battle during the toughest sanctions against Iran 10.1016/ S0140-6736(20)30668-1
8 Hosein AZIZI,  Elham DAVTALAB - ESMAEILi Iranian First-Line Health Care Providers Practice in COVID-19 Outbreak Iran J Public Health, Vol. 49, Suppl.1, 2020, pp.119-121
9 Saba Kalantary, Monireh Khadem, Farideh Golbabaei personal protective equipment for protecting healthcare staff during COVID-19 outbreak: a narrative review 10.22114/ajem.v0i0.409
10 Simin Naseri, Jila Yavarian, Ramin Nabizade,
 Mahmoud Ali Mohamadi*
 
The presence of SARS-CoV-2 in raw and treated wastewater in 3 cities of Iran : Tehran, Qom and Anzali during coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak Under Submission
 

اطلاعات فعالیت های شورای پژوهشی دانشکده در بازه زمانی 1 اسفند 1398 تاکنون
 
باتوجه به شرایط ویژه شیوع بیماریCovid-19 از ابتدای اسفند 1398 گروهی متشکل از اعضای شورای پژوهشی دانشکده در سامانه مجازی تشکیل شده و تاکنون همه طرحهای ثبت شده در سامانه پژوهشیار که شامل 24 طرح هستند، بررسی شده اند.


جدول 3- طرح های بررسی شده در شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در بازه زمانی 1 اسفند 1398 تاکنون
ردیف عنوان طرح نام مجری تاریخ بررسی
1 بررسی و تعیین هویت مولکولی و الگوی حساسیت دارویی عوامل کراتیت قارچی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی در سال 1398-1399 صادق خداویسی
24/1/99
2 بررسی عفونت های قارچی سطحی و جلدی در بیماران ایکتیوز در ایران در سال های 99-1398 صادق خداویسی
24/1/99
3 ارزیابی تشخیص توکسوکاریازیس با استفاده از MicroRNA-103a و 21 MicroRNA لارو (larvae) توکسوکارا کنیس به روش Real time PCR و مقایسه آن با روش سرولوژیک (ELISA) در انسان و حیوان آزمایشگاهی(Rat) محمد باقر رکنی 24/1/99
4 ارزیابی و مقایسه ی روش مولکولی 21-Plex PCR با روش های کشت و rDNA sequencing در شناسایی و تعیین هویت کلنی های مخمری جدا شده از بیماران مبتلا به فانگمی صادق خداویسی
24/1/99
5 شناسایی و تعیین الگوی حساسیت دارویی گونه های کمپلکس کاندیدا اوریس از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان های تهران در سال 1399 صادق خداویسی 24/1/99
6 بررسی اکتوپارازیت¬های مخازن لیشمانیوز پوستی روستایی و آلودگی طبیعی لیشمانیایی آنها در منطقه سگزی استان اصفهان علیرضا زهرایی رمضانی 28/1/99
7 شناسایی و انتقال باکتری ولباکیا سویه wMel ضد ویروس دنگی به حشره مدل(آنوفل استفنسی) محمد علی عشاقی 28/1/99
8 تحلیل روند مصرف و سنجش شاخصهای نابرابری در دسترسی به آنتی میکروبیالها در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران در بازه زمانی 1397-1392 امیرحسین تکیان 30/1/99
9 ارزیابی تراکم TVOCs، بخارات فرمالدئید، آمونیاک و آلاینده های ذره ای در آرایشگاه های زنانه و تعیین ارتباط آن با علائم اختلالات تنفسی آرایشگران در آرایشگاه های زنانه تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران علی کریمی 30/1/99
10 تبیین تجربیات پرستاران از حضور در بلایا: زلزله کرمانشاه عباس استادتقی زاده 30/1/99
11 بررسی تاثیر ایورمکتین بر باروری، تخم گذاری و طول عمر Aedes caspius در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی سید حسن موسی کاظمی محمدی 6/2/99
12 بررسی سیستم بیولوژی ترنسکریپتوم سلول های تک هسته ای بیماران پیوند کلیه با هدف شناسایی بیومارکرهای مرتبط با عفونت فعال سایتومگالوویروس انسانی طلعت مختاری آزاد 6/2/99
13 بررسی شیوع طغیان بیماری¬ها در ایران: مرور نظام مند عباس استادتقی زاده 6/2/99
14 تعیین اثر آنتی مالاریایی نانو امودین جدا شده از گیاه رامنوس کاتارتیکا (Rhamnus Cathartica) بر پلاسمودیوم برگئی در موش Balb/c و بررسی میزان پارازیتمی و مهار رشد انگل در محیطinvivo افسانه متولی حقی 14/2/99
15 تولید آنتی بادی منوکلونال بر ضد تومور مارکرهای P53، Ki67 و گیرنده های استروژن و پروژسترون و کاربرد آنها برای طبقه بندی سلول های توموری در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان محمد مهدی امیری 14/2/99
16 بررسی بخشی از مسیرهای سیگنالینگ پاسخ ایمنی ذاتی به عفونت ویروسی، انتقال درون سلولی پروتیین و تنظیم شروع ترجمه تحت القای ویروس لنفوتروپیک تیپ یک انسانی در بیماران لوکمی و لنفوم سلول T بالغین (ATLL) در مقایسه با بیماران لنفوم سلول T غیر ویروسی مهدی نوروزی 14/2/99
17 شناسایی و تعیین الگوی حساسیت دارویی گونه های کمپلکس کاندیدا اوریس از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان های تهران در سال 1399 صادق خداویسی 15/2/99
18 شناسایی و انتقال باکتری ولباکیا سویه wMel ضد ویروس دنگی به حشره مدل(آنوفل استفنسی) محمدعلی عشاقی 15/2/99
19 امکان سنجی کاربرد مدیا‌های نانولیفی الکتروریسی شده در نمونه برداری از ذرات هوابرد فریده گلبابایی 21/2/99
20 بررسی اثرامواج فراصوت بر روی سوسری آلمانی و پشه خاکی فلبوتوموس پاپاتاسی در مدل آزمایشگاهی علیرضا زهرایی رمضانی 21/2/99
21 ارزیابی کیفیت و مناسبت مطالب تولید شده مبتنی بر شواهد در خصوص بیماری کووید 19 از دیدگاه کاربران اینستاگرام دانشکده بهداشت و سنجش میزان درک از خطر کاربران مهناز آشورخانی 29/2/99
22 تبیین تجربیات و چالش های پیش روی بیمارستانهای روانپزشکی در حادثه آتش سوزی
( مطالعه موردی بیمارستان روانپزشکی رازی تبریز(
عباس استادتقی زاده 29/2/99
23 شناسایی و انتقال باکتری ولباکیا سویه wMel ضد ویروس دنگی به حشره مدل(آنوفل استفنسی) محمد علی عشاقی 3/3/99
24 ارزیابی عملکرد جذب صوتی ترکیب فیبرهای طبیعی پوسته قهوه و ضایعات دباغی منظم اسماعیل پور 3/3/99اطلاعات فعالیت های کمیته اخلاق دانشکده در بازه زمانی 1 اسفند 1398 تاکنون

علی رغم همه چالش های مرتبط با بیماری Covid-19، کمیته اخلاق دانشکده نیز همچنان به فعالیت خود ادامه داده است: تعداد 20 طرح تحقیقاتی و 56 پایان نامه دانشجویی در سامانه کمیته اخلاق دانشکده در دست بررسی است که از این تعداد 38 پایان نامه پس از ارسال برای کمیته غربالگری به تصویب رسید و تعداد 18 پایان نامه نیاز به انجام اصلاحات دارد. تعداد 12 طرح تحقیقاتی نیز مصوب شده است و بقیه طرح ها نیز در دست بررسی هستند.

فعالیت های شورای ارتباط با صنعت دانشکده در بازه زمانی 1 اسفند 1398 تاکنون
با تشکیل گروه ویژه در سیستم مجازی این شورا، تاکنون 5 طرح مصوب و روند اداری آنها برای عقد قرارداد انجام شده است. همچنین 6 قرارداد که اعتبار مالی آنها تامین شده بود، برای پرداخت به حسابداری، ارجاع داده شده است.

  در خاتمه از تک تک اساتید و مسئول محترم دانشکده و کارشناسان معاونت پژوهشی که در شرایط بحران همه گیری کووید 19، همچنان با صرف انرژی ویژه، ضریب فعالیت های خود را افزایش دادند سپاسگزاری می نمایم و اطمینان دارم که این دانشکده در بخش پژوهش نیز می تواند همچنان در سطح ملی و بین المللی بر سلامت و بهداشت مردم تاثیرگذار باشد.

دکتر سیمین ناصری، معاون پژوهشی دانشکده بهداشت، 13 خرداد 1399
 


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
آرشیو کل اخبار