پنجشنبه 30 فروردين 1397   21:10:09
سلامت در حوادث و بلایا

 گروه سلامت در حوادث و بلایا

 معرفی: دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا در سال 1384 بر اساس برنامه مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل شد. از ابتدای تاسیس، این دپارتمان همکار اصلی وزارت بهداشت در امور آموزشی و پژوهشی مدیریت خطر بلایا بوده و در برنامه های مهمی نقش کلیدی ایفا نموده است. از مهمترین اقدامات این دپارتمان، بعنوان اولین نمونه ملی و منطقه ای، طراحی و تاسیس برنامه MPH حوادث و بلایا (از سال 1386)، طراحی و تاسیس دوره PhD سلامت در حوادث و بلایا (از سال 1389) می باشد. این دپارتمان عضو تیم مدیریت بحران سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، و همچنین نماینده منطقه آسیای مرکزی در شبکه جهانی کاهش خطر بلایا است. دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا حدود 75 مقاله در مجلات معتبر علمی داخلی و بین المللی به انتشار رسانیده است. دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دارای همکاری های گسترده در سطح ملی و بین المللی است.

ماموریت: دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا ماموریت خود را تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تولید شواهد علمی جهت استفاده سیاستگزاران و مدیران در زمینه مدیریت خطر بلایا می داند.

چشم انداز: دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا، چشم انداز خود را معتبرترین دپارتمان آکادمیک در زمینه سلامت در حوادث و بلایا در سطح منطقه مدیترانه شرقی و یکی از معتبرترین چنین مراکزی در سطح جهان می داند.   

ژورنال کلاب

هشتاد و هشتمین جلسه ژورنال کلاب دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد .

تسلیت

تسلیت خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکترعلی اردلان

تهران به شهری امن و مقاوم در برابر حوادث و بلایا تبدیل میشود

نشست فراخوان تدوین طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دیگر صاحب نظران این حوزه برگزار شد

برگزاری آزمون جامع

آزمون جامع دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد .

86جلسه ژورنال کلاب

هشتاد و ششمین جلسه ژورنال کلاب دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا ها برگزار شد .

بیشتر
خانه | بازگشت |
Guest (bguest)


مجری سایت : شرکت سیگما