شنبه 28 بهمن 1396   21:15:41
سلامت در حوادث و بلایا

 گروه سلامت در حوادث و بلایا

 معرفی: دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا در سال 1384 بر اساس برنامه مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل شد. از ابتدای تاسیس، این دپارتمان همکار اصلی وزارت بهداشت در امور آموزشی و پژوهشی مدیریت خطر بلایا بوده و در برنامه های مهمی نقش کلیدی ایفا نموده است. از مهمترین اقدامات این دپارتمان، بعنوان اولین نمونه ملی و منطقه ای، طراحی و تاسیس برنامه MPH حوادث و بلایا (از سال 1386)، طراحی و تاسیس دوره PhD سلامت در حوادث و بلایا (از سال 1389) می باشد. این دپارتمان عضو تیم مدیریت بحران سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، و همچنین نماینده منطقه آسیای مرکزی در شبکه جهانی کاهش خطر بلایا است. دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا حدود 75 مقاله در مجلات معتبر علمی داخلی و بین المللی به انتشار رسانیده است. دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دارای همکاری های گسترده در سطح ملی و بین المللی است.

ماموریت: دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا ماموریت خود را تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تولید شواهد علمی جهت استفاده سیاستگزاران و مدیران در زمینه مدیریت خطر بلایا می داند.

چشم انداز: دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا، چشم انداز خود را معتبرترین دپارتمان آکادمیک در زمینه سلامت در حوادث و بلایا در سطح منطقه مدیترانه شرقی و یکی از معتبرترین چنین مراکزی در سطح جهان می داند.   

یاداشت : مى خواستم بنویسم»بیچاره مردم ،نوشتم «بیچاره خودم»

یاداشت دکتر استاد تقی زاده عضو هیات علمی دپارتمان سلامت در بلایا دانشگاه علوم پزشکی تهران در روزنامه شرق چهارشنبه 25 بهمن ماه

جلسه شورای دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا برگزار شد

جلسه شورای دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 24 بهمن تشکیل شد.

گزارش پیشرفت کار پایان نامه های دانشجویان دکتری سلامت در حوادث و بلایا

جلسه ی ارائه گزارش پیشرفت کار پایان نامه های دانشجویان دکتری سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد .

بازدید از مرکز فرماندهی و ستاد مدیریت بحران شهر تهران

بازدید اعضا و دانشجویان دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم پزشکی تهران از مرکز فرماندهی و ستاد مدیریت بحران شهر تهران

دعوت نشست علمی

نشست علمی زلزله و تاب آوری

بیشتر
خانه | بازگشت |
Guest (bguest)


مجری سایت : شرکت سیگما