چهارشنبه 1 آبان 1398   01:20:59
معاونت آموزشی
تماس با ما:
 
آدرس: تهران- خیابان انقلاب- خیابان قدس- خیابان پورسینا- دانشکده بهداشت- ساختمان اداری- معاونت آموزشی          صندوق پستی 6446-14155 

ارتباط با همکاران معاونت آموزشی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی
خانم دکتر الهام شکیبازاده معاون آموزشی

ساعات ملاقات عمومی با معاون آموزشی دانشکده بهداشت روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 9 صبح لغایت 11 می باشد

88951404

shakibazadeh@ tums .ac.ir

آقای علیرضا صالحی رئیس اداره آموزش 88951404-42933184

Salehiar@ farabi.tums .ac.ir

 
خانم فرزانه عابد کارشناس کلیه مقاطع رشته پاتوبیولوژی و ویروس شناسی 42933244

F-abed@ farabi.tums .ac.ir

 
خانم زهره دانش

کارشناس کلیه مقاطع رشته های مهندسی بهداشت حرفه ای ، انگل شناسی ، قارچ شناسی و سلامت در بلایا
                   مسئول دفتر معاونت آموزشی

42933184  
خانم مهناز تاجیک
کارشناس کلیه مقاطع رشته های مهندسی بهداشت محیط ، اپیدمیولوژی و آمار زیستی
42933246

M-Tagik@farabi.tums .ac.ir

 
خانم شیما میرزایی
کارشناس کلیه مقاطع رشته های علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ، آموزش و ارتقای سلامت
42933241

Ssh-mirzaei@ farabi.tums .ac.ir

 
خانم سوده پازوکی
کارشناس کلیه مقاطع رشته های حشره شناسی پزشکی ،  ارزیابی فن آوری سلامت  و MPH
42933243

S-pazouki@ farabi.tums .ac.ir