دوشنبه 30 دي 1398   14:39:53
انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
دوره های کوتاه مدت:

  • کارگاه مالاریا
  • کارگاه لیشمانیا
  • کارگاه های تخصصی یکروزه