دوشنبه 19 آذر 1397   05:32:32
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلینگروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

معرفی: گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین از قدیمی ترین گروه های آموزشی دانشگاه می باشد، بطوریکه از سال 1332 فعالیت های حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین به علت اهمیت بیماریهای مالاریا، لیشمانیوز و سایر بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان در کشور ما مورد توجه هیئت رئیسه دانشگاه و وزارت بهداری وقت بوده است. اساتید این گروه در شکل گیری انستیتو تحقیقات بهداشتی و سپس دانشکده بهداشت سهم شایانی داشته اند.

ماموریت: استفاده از تمامی ظرفیت، در جهت کنترل ناقلین بیماریها و در نهایت ارتقاء سلامت جامعه

چشم انداز: دستیابی به جایگاه مهم در منطقه در این حوزه و پذیرش 50% ظرفیت فوق لیسانس و دکترا از دانشجویان خارجی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای فاتح کریمیان دانشجوی مقطع دکترای تخصصی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای فاتح کریمیان دانشجوی مقطع دکترای تخصصی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین در روز 5 /9/97 برگزار شد.

گفتگو با دکتر سیدحسن موسی کاظمی عضو کمیته علمی واجرایی مراقبت وکنترل ناقلین و بیماری های منتقله از آنها، در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

دکتر سیدحسن موسی کاظمی به عنوان عضو کمیته علمی واجرایی مراقبت وکنترل ناقلین و بیماری های منتقله از آنها، در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.

آزمون جامع مصطفی احمد یوسف دانشجوی بین الملل مقطع دکترای تخصصی رشته حشره شناسی پزشکی

گزارش سفر مطالعاتی سه ماهه دکتر کامران اکبرزاده عضو هیات علمی گروه حشره شناسی پزشکی

ارائه دستاوردهای سفر مطالعاتی دکتر کامران اکبرزاده عضو هیات علمی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین به کشور لهستان برای اعضای هیات علمی و دانشجویان حشره شناسی پزشکی

معارفه دکتر صداقت مدیر گروه حشره شناسی پزشکی

جلسه معارفه دکتر صداقت مدیر گروه حشره شناسی پزشکی با حضور رییس دانشکده و اعضای هیات علمی گروه برگزار شد.

بيشتر