چهارشنبه 1 آبان 1398   01:01:35
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلینگروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

معرفی: گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین از قدیمی ترین گروه های آموزشی دانشگاه می باشد، بطوریکه از سال 1332 فعالیت های حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین به علت اهمیت بیماریهای مالاریا، لیشمانیوز و سایر بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان در کشور ما مورد توجه هیئت رئیسه دانشگاه و وزارت بهداری وقت بوده است. اساتید این گروه در شکل گیری انستیتو تحقیقات بهداشتی و سپس دانشکده بهداشت سهم شایانی داشته اند.

ماموریت: استفاده از تمامی ظرفیت، در جهت کنترل ناقلین بیماریها و در نهایت ارتقاء سلامت جامعه

چشم انداز: دستیابی به جایگاه مهم در منطقه در این حوزه و پذیرش 50% ظرفیت فوق لیسانس و دکترا از دانشجویان خارجی

درگذشت خواهر گرامی دکتر جواد رفیع نژاد

انتخاب دکتر حسن وطن دوست به عنوان یک درصد دانشمندان برتر جهان

دکتر حسن وطن دوست به عنوان یک درصد دانشمندان برتر جهان انتخاب شد

جلسه دفاع از پایان نامه خانم الهام جانقربان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه خانم الهام جانقربان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین در روزچهارشنبه 10/7/1398 برگزار شد.

برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ورودی 1395

آزمون جامع دانشجویان دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ورودی 1395 در روز های اول و دوم مهر 1398 برگزار شد.

برگزاری مصاحبه مرحله دوم آزمون دوره دکتری تخصصی (PhD) در دانشکده بهداشت

برگزاری مصاحبه مرحله دوم آزمون دوره دکتری تخصصی (PhD) در گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

بيشتر