جمعه 2 فروردين 1398   06:30:19
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلینگروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

معرفی: گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین از قدیمی ترین گروه های آموزشی دانشگاه می باشد، بطوریکه از سال 1332 فعالیت های حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین به علت اهمیت بیماریهای مالاریا، لیشمانیوز و سایر بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان در کشور ما مورد توجه هیئت رئیسه دانشگاه و وزارت بهداری وقت بوده است. اساتید این گروه در شکل گیری انستیتو تحقیقات بهداشتی و سپس دانشکده بهداشت سهم شایانی داشته اند.

ماموریت: استفاده از تمامی ظرفیت، در جهت کنترل ناقلین بیماریها و در نهایت ارتقاء سلامت جامعه

چشم انداز: دستیابی به جایگاه مهم در منطقه در این حوزه و پذیرش 50% ظرفیت فوق لیسانس و دکترا از دانشجویان خارجی

انتصاب دکتر مرتضی زعیم به عنوان عضو هیات علمی وابسته دانشگاه

با حکم دکتر کریمی ریئس دانشگاه دکتر مرتضی زعیم به عنوان عضو هیات علمی وابسته دانشگاه منصوب شد

تبریک سال 1398 خورشیدی

تبریک آغاز سال 1398 خورشیدی

آخرین جلسه شورای عمومی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

آخرین جلسه شورای عمومی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین با حضور اعضای هیات علمی گروه در روز چهار شنبه 22 اسفند ماه در سالن شورای گروه برگزارشد.

گزارش کار موزه حشره شناسی پزشکی در سال 1397

گزارش کار موزه حشره شناسی پزشکی در سال 1397 توسط دکتر اکبرزاده مسئول این موزه ارائه شد.

همکاری گروه مشاورین مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت و انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران

همکاری گروه مشاورین مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت و انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران

بيشتر