شنبه 28 دي 1398   20:48:25
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلینگروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

معرفی: گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین از قدیمی ترین گروه های آموزشی دانشگاه می باشد، بطوریکه از سال 1332 فعالیت های حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین به علت اهمیت بیماریهای مالاریا، لیشمانیوز و سایر بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان در کشور ما مورد توجه هیئت رئیسه دانشگاه و وزارت بهداری وقت بوده است. اساتید این گروه در شکل گیری انستیتو تحقیقات بهداشتی و سپس دانشکده بهداشت سهم شایانی داشته اند.

ماموریت: استفاده از تمامی ظرفیت، در جهت کنترل ناقلین بیماریها و در نهایت ارتقاء سلامت جامعه

چشم انداز: دستیابی به جایگاه مهم در منطقه در این حوزه و پذیرش 50% ظرفیت فوق لیسانس و دکترا از دانشجویان خارجی

مصطفی احمد یوسف دانشجوی بین الملل دکترای حشره شناسی پزشکی دانشکده بهداشت از پایان نامه اش دفاع کرد

نشست دفاع از پایان نامه مصطفی احمد یوسف دانشجوی بین الملل مقطع دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی دانشکده بهداشت برگزار شد.

نشست بخش حشره شناسی قانونی، مگس های مهم از نظر پزشکی و بیوتراپی در گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشکده بهداشت برگزار شد

نشست بخش حشره شناسی قانونی، مگس های مهم از نظر پزشکی و بیوتراپی در گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشکده بهداشت برگزار شد.

مراسم تکریم حسن پازوکی کارمند بازنشسته گروه حشره شناسی پزشکی

مراسم تکریم آقای حسن پازوکی کارمند بازنشسته گروه حشره شناسی پزشکی در دانشکده بهداشت برگزار شد.

شورای عمومی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین با حضور معاون پژوهشی دانشکده

شورای عمومی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین با حضور معاون پژوهشی دانشکده و اعضای هیات علمی در روز شنبه 23 آذر ماه در دفترگروه برگزارشد.

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مدینه عباسی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مدینه عباسی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین در روز چهار شنبه 20/ 9 /1398 برگزار شد.

بيشتر