يكشنبه 24 آذر 1398   03:12:14
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلینگروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

معرفی: گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین از قدیمی ترین گروه های آموزشی دانشگاه می باشد، بطوریکه از سال 1332 فعالیت های حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین به علت اهمیت بیماریهای مالاریا، لیشمانیوز و سایر بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان در کشور ما مورد توجه هیئت رئیسه دانشگاه و وزارت بهداری وقت بوده است. اساتید این گروه در شکل گیری انستیتو تحقیقات بهداشتی و سپس دانشکده بهداشت سهم شایانی داشته اند.

ماموریت: استفاده از تمامی ظرفیت، در جهت کنترل ناقلین بیماریها و در نهایت ارتقاء سلامت جامعه

چشم انداز: دستیابی به جایگاه مهم در منطقه در این حوزه و پذیرش 50% ظرفیت فوق لیسانس و دکترا از دانشجویان خارجی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مدینه عباسی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مدینه عباسی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین در روز چهار شنبه 20/ 9 /1398 برگزار شد.

شورای عمومی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین با حضور رئیس دانشکده

شورای عمومی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین با حضور رئیس دانشکده و اعضای هیات علمی در روز چهار شنبه ششم آذر ماه در دفترگروه برگزارشد.

در گذشت مرحوم شادروان جناب آقای دکتر عزت الدین جوادیان

جناب آقای دکتر عزت الدین جوادیان استاد دانشکده بهداشت و گروه حشره شناسی پزشکی دارفانی را وداع گفت

برگزاری دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله توسط بندپایان و تغییرات اقلیمی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران

دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله توسط بندپایان و تغییرات اقلیمی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران با حضور استادان گروه حشره شناسی دانشکده بهداشت در شیراز برگزار شد.

جلسه دفاع از پایان نامه آقای طاهر پاپی پیرجردی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه آقای طاهر پاپی پیرجردی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین در روز دوشنبه 20/8 /1398 برگزار شد.

بيشتر