سه‌شنبه 25 تير 1398   20:53:53
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلینگروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

معرفی: گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین از قدیمی ترین گروه های آموزشی دانشگاه می باشد، بطوریکه از سال 1332 فعالیت های حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین به علت اهمیت بیماریهای مالاریا، لیشمانیوز و سایر بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان در کشور ما مورد توجه هیئت رئیسه دانشگاه و وزارت بهداری وقت بوده است. اساتید این گروه در شکل گیری انستیتو تحقیقات بهداشتی و سپس دانشکده بهداشت سهم شایانی داشته اند.

ماموریت: استفاده از تمامی ظرفیت، در جهت کنترل ناقلین بیماریها و در نهایت ارتقاء سلامت جامعه

چشم انداز: دستیابی به جایگاه مهم در منطقه در این حوزه و پذیرش 50% ظرفیت فوق لیسانس و دکترا از دانشجویان خارجی

بازدید مشاور سازمان جهانی بهداشت

بازدید دکتر فدریکو کاستا عضو کمیته اجرایی انجمن بین المللی لپتوسپیروز و مشاور سازمان جهانی بهداشت در زمینه کىترل جوندگان از گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

انتصاب آقای دکترحسن وطن دوست به عنوان مسئول میز همکاری‌های علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور هندوستان

آقای دکترحسن وطن دوست عضو هیئت علمی گروه حشره شناسی پزشکی به عنوان مسئول میز همکاری‌های علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور هندوستان منصوب شدند

شورای عمومی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین با حضور اعضای هیات علمی گروه در تیر ماه

شورای عمومی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین با حضور اعضای هیات علمی گروه در روز شنبه پانزدهم تیر ماه در سالن شورای گروه برگزارشد.

برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکترای حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ورودی بهمن 1394

آزمون جامع دانشجویان دکترای حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ورودی بهمن 1394برگزار شد.

جلسه دفاع از پایان نامه آقای آزاد آبسواران دانشجوی مقطع دکترای تخصصی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای آزاد آبسواران دانشجوی مقطع دکترای تخصصی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین در روز دوشنبه مورخ 20/3/98 برگزار شد.

بيشتر