دوشنبه 30 دي 1398   15:25:48
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
.
تعداد بازديد اين صفحه: 287
آلبوم تصاویر
نام آلبوم:سخنرانی دکتر ایگور شاراکف در دانشکده بهداشت
 • نام عکس :سخنرانی دکتر شاراکف\1
 • نام عکس :سخنرانی دکتر شاراکف\2
 • نام عکس :سخنرانی دکتر شاراکف\3
 • نام عکس :سخنرانی دکتر شاراکف\4
 • نام عکس :سخنرانی دکتر شاراکف\5
 • نام عکس :سخنرانی دکتر شاراکف\6
 • نام عکس :سخنرانی دکتر شاراکف\7
 • نام عکس :سخنرانی دکتر شاراکف\8
 • نام عکس :سخنرانی دکتر شاراکف\9
 • نام عکس :سخنرانی دکتر شاراکف/10
 • نام عکس :سخنرانی دکتر شاراکف\11
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر