چهارشنبه 1 آبان 1398   00:39:21
دانشکده بهداشت
.
تعداد بازديد اين صفحه: 107436

دیدگاهها

دستورالعمل مقدماتي کنترل ناقلين در بلاياي طبيعي که بر اساس سند معتبر WHO / PAHO توسط دکتر جواد رفيع نژاد استاد گروه حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين و  همکاري عطيه رفيع نژاد و محبوبه فاطمي دانشجويان مقطع ارشد و دکتراي حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين ترجمه و آماده شده است.
دریافت راهنما 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ