دوشنبه 28 مرداد 1398   20:38:22
دانشکده بهداشت
.
تعداد بازديد اين صفحه: 86102

دیدگاهها

دستورالعمل مقدماتي کنترل ناقلين در بلاياي طبيعي که بر اساس سند معتبر WHO / PAHO توسط دکتر جواد رفيع نژاد استاد گروه حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين و  همکاري عطيه رفيع نژاد و محبوبه فاطمي دانشجويان مقطع ارشد و دکتراي حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين ترجمه و آماده شده است.
دریافت راهنما 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ