شنبه 3 اسفند 1398   08:46:57
دانشکده بهداشت
.

روبدادها

تعداد بازدید این صفحه :35821
1397/9/12 دوشنبه
فراخوان پذیرش دانشجو از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تربیت مدرس

 

 فراخوان پذیرش دانشجو از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی)در دوره های کارشناسی ارشد سال 1398

  

دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور به استناد آيين نامه و بخشنامه های مربوط به "پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" و "شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مصوب شورای دانشگاه"، نسبت به پذيرش برگزيدگان علمي واجد شرایط اختصاصی و عمومی در دوره های کارشناسی ارشد اقدام می کند. 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ