چهارشنبه 1 آبان 1398   01:16:51
دانشکده بهداشت
.
تعداد بازديد اين صفحه: 124966

روبدادها

معاونت پژوهشی پردیس بین الملل با همکاری معاونت محترم پژوهشی دانشگاه برای نخستین بار اقدام به تعریف گرنت‌های بین‌المللی سازی در راستای بین‌المللی سازی پژوهش و ترغیب محققان نموده است. دستورالعمل این گرنت ها جهت اعضای محترم هیأت علمی دانشکده در وبسایت درج گردیده است. 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ