يكشنبه 29 مهر 1397   18:32:01
دانشکده بهداشت
.
تعداد بازديد اين صفحه: 1426

روبدادها

1396/7/16 يكشنبه
8 لغایت 11 اسفندماه 1396 - تهران - ایران
دپارتمان سلامت در حوادث و بلایای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اولین دوره آموزش ملی پژوهش در حوادث و بلایا را از تاریخ 8 تا 11 اسفندماه 1396 برگزار می کند.

 

هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنا کردن شرکت کنندگان با چالشها، روشها و ملاحظات پژوهش در حوادث و بلایا می باشد. این دوره با شرکت سی نفر از دانشجویان دکترای تخصصی سلامت در حوادث و بلایا از دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، علوم بهزیستی و توان بخشی، دانشگاه علوم پزشکی یزد و علاقمندان پژوهش در این حوزه از دفاتر کاهش خطر بلایای سراسر کشور برگزار می شود.

 

امروزه حوادث و بلایا به ویژه در کشورهای درحال توسعه منجر به مرگ و میر و خسارات زیادی می شود. مدیریت علمی بلایا، نیازمند شواهد علمی است. وظیفه جامعه علمی و اکادمیک تهیه شواهد علمی مورد نیاز است. از طرفی تولید شواهد نیازمند آشنایی با روش های تحقیق در حوزه مدیریت بلایا است.

اگرچه 85% بلایا و 95% مرگهای ناشی از بلایا در کشورهای در حال توسعه رخ میدهد، کمتر از 1% مقالات مربوط به بلایا در PubMed به بلایا در کشورهای در حال توسعه می پردازد.  در این میان سهم نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران از تولید دانش مدیریت و کاهش خطر بلایا بر اساس نسبت مقالات علمی معتبر در ایندکس های بین المللی کمتر از 1% می باشد که مقدار مطلوب و مورد انتظار در افق 1404 پنج درصد می باشد.

نظر به اهمیت موضوع و نیاز محققان جوان کشور برای انجام تحقیقات دراین حوزه، این دوره طراحی شده است. 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ