دوشنبه 19 آذر 1397   05:33:53
دانشکده بهداشت
.
تعداد بازديد اين صفحه: 394

روبدادها

1396/12/6 يكشنبه
اسفند96 تهران- ایران

بدینوسیله به استحضار می رساند در راستای طرح صیانت ازحقوق شهروندی گارگاه آموزشی ویژه استادان محترم و همکاران در تاریخ 19/12/96  از ساعت 10- 12 در محل سالن شورای ساختمان سبز واقع در طبقه اول با موضوع "تعهد اخلاق حرفه ای " تحت عنوان وجدان کاری و برخورداری از اخلاق اسلامی و اداری و تکریم ارباب رجوع  توسط حاج آقا متوسل برگزار می گردد.گواهی شرکت در گارگاه به همکاران شرکت کننده ارائه خواهد شد. 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ