دوشنبه 19 آذر 1397   05:05:25
دانشکده بهداشت
.
تعداد بازديد اين صفحه: 333

روبدادها

1397/1/22 چهارشنبه
30 فروردین 1397، دانشگاه علامه طباطبایی


زند گینامة علمی

پروفسور داریوش فرهود

75 سال زندگانی پر تلاش و پر بار

پدر علم ژنتیک ایران     فخر ایران زمین

......................................................................

v    دکتری پزشکی(MD) از دانشگاه ارلانگن، آلمان (1969).

v    دکتری ژنتیک انسانی و انسان شناسی (PhD) از دانشگاه ماینس، آلمان (1972).

v    لیسانس روانشناسی (BS) از دانشگاه ماینس، آلمان (1973).

v    پروفسوری در ژنتیک پزشکی (Prof) از دانشگاه مونیخ، آلمان (1991).

.....................................................................................................................................................

·      بنیانگذار، استاد و مدیر گروه ژنتیک انسانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1352 تا 1382).

·      بنیانگذار و رئیس کلینیک ژنتیک، تهران (1354 تا کنون).

·      بنیانگذار مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی و مشاورة ژنتیکی، زایشگاه خیابان مولوی (1356)

·      بنیانگذاری شیوة نوین ارائة خدمات در زمینه‌های مشاورة ژنتیک، ژنتیک پزشکی، ژنتیک بالینی در ایران (1352)

·      بنیانگذاری آموزش و پژوهش در زمینة انسان‌شناسی زیستی در ایران (1353)

·      بنیانگذاری پژوهش‌های گسترده در زمینة رشد و نمو در ایران (1358)

·      بنیانگذاری پژوهش و ارائة خدمات در زمینة انتخاب جنسیت فرزند، پیش از لقاح در ایران (1360)

.....................................................................................................................................................

·       کارشناس رسمی رشته ژنتیک انسانی، سازمان جهانی بهداشت، ژنو (1355 تا کنون).

·       عضو کمیته " اخلاق در ژنتیک پزشکی" سازمان جهانی بهداشت، ژنو (1373 تا 1380).

·       عضو پیوسته و دائمی فرهنگستان علوم جهان سوم، تریست، ایتالیا (از1375).

·       عضو کمیته ملی " اخلاق زیستی" کمیسیون ملی یونسکو- ایران (1382 تا کنون).

·       عضو پیوسته و دائمی فرهنگستان علوم پزشکی ایران، تهران (از 1385).

·         استاد مدعو، مرکز کودکان معلول ذهنی، دانشگاه مونیخ، آلمان (1369 تا 1370).

.....................................................................................................................................................

·       کشف و گزارش گونه جدیدی از ترانسفرین انسان "ترانسفزین ایران" (1367)

·       کشف و گزارش یک بیماری جدید ژنتیکی " مولتیپل سینوستوزیس شدید" در یک دودمان بزرگ ایرانی (1378)

·       تقدیر نامه رئیس دانشگاه تهران به مناسبت" خدمات پژوهشی بسیار ارزشمند" (1364)

·       تقدیر نامه وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی به مناسبت" کوشش در اعتلای بهداشت کشور" (1369)

·       جایزه علمی جشنواره جهانی خوارزمی، در پژوهش (1369)

·       دو جایزه و لوح افتخار جشنواره ابن سینا، در پژوهش (1378و 1382)

·       جایزه و لوح افتخار جشنواره رازی، در انتشارات (1387)

·       جایزه و لوح افتخار، برای سردبیری فصلنامه انگلیسی زبان "بهداشت ایران" ( مجله ممتاز بین المللی)، (1388)

·       لوح افتخار ریاست محترم جمهوری،به مناسبت" تلاش های خالصانه و آثار ارزشمند و خلاقانه در طول دوران خدمت" (1389)

·       لوح افتخار دانشکده بهداشت برای "کوشش خستگی ناپذیر در راستای اعتلای دانشکده" (1389)

·       لوح افتخار دانشکده بهداشت برای" سی سال مدیریت و سر دبیری مجله بهداشت ایران" (1389)

·       لوح افتخار بیست و ششمین جشنوارة جهانی خوارزمی (1391)

.....................................................................................................................................................

·       مدیر مسئول و سردبیر " مجله بهداشت ایران" به زبان انگلیسی (1360 تا کنون)

·       سردبیر مجلة محیط‌شناسی (1365 تا 1368)

·       مدیر مسئول مجلة علم، طبیعت، حیات (1377 تا 1382)

·       مدیر مسئول و سردبیر " مجله بهداشت جهان" به زبان  فارسی (1378 تا کنون)

·       سردبیر " مجله کودکان استثنائی" (1380 تا کنون)

·       سردبیر " مجله  اخلاق در علوم و فنا وری" (1384 تا کنون).

·       سردبیر " مجله  تعلیم و تربیت استثنایی (1384 تا کنون).

·       عضویت در چندین انجمن علمی (از 1350 تا کنون).

·       عضو شورای نویسندگی، چندین مجله علمی- پژوهشی (از 1353 تا کنون)  .

·       عضو شورای زیست‌شناسی دانشنامة بزرگ فارسی (1372 تا 1376)

·       دبیر انجمن ژنتیک ایران (1353 تا 1360).

·       موسس و رئیس انجمن تالاسمی ایران (1365 تا 1369).

·       دبیر انجمن بهداست ایران (1366 تا 1380).

·       عضو کمیته داوران جشنواره جهانی خوارزمی (1379 تا کنون).

·       عضو موسس و هیا ت مدیره انجمن ایرانی اخلاق در  علوم و فنا وری (1384 تا کنون).

·       عضو کمیتة کشوری پیشگیری از بیماری‌های ژنتیکی (1371 تا 1382)

.....................................................................................................................................................

·       انتشار بیش از یکصد و هفتاد مقاله علمی- پژوهشی به زبان انگلیسی (از1350 تا کنون).

·       انتشار بیست و پنج جزوة درسی (ژنتیک انسانی، ژنتیک پزشکی، ژنتیک جمعیت، رفتارشناسی و اکولوژی انسانی)

·       ارائه  بیش از دویست و سی مقاله در کنگره های  علمی- تخصصی داخل و خارج کشور (از1350 تا کنون).

·       راهنمایی بیش از یکصد پایان‌نامه  (تخصصی، دکتری و کارشناسی ارشد) و پروژه‌های تحقیقاتی. (از 1352 تا کنون)

·       عضو گروه نگارندگان " واژه نامه زیست شناسی "( انگلیسی، فارسی) حدود بیست هزار واژه (1360تا 1369).

·       عضو گروه نگارندگان " واژه‌نامه پنج‌زبانه زیست‌شناسی" (انگلیسی، فارسی، آلمانی، فرانسه، اسپانیایی) (1372تا 1380).

·       ناظر، مشاور و همکار پروژه " طرح ملی ژنوم انسان در جمعیت های مختلف ایرانی" (1381 تا 1385).

·       بررسی فراوانی ژن‌های کانکسین 26 و پژواکین در کودکان ناشنوا، در اقوام مختلف ایرانی" ( 1381 تا کنون).

·       تدریس در بیش از دویست کلاس درس، در دورهةهای کارشناسی ارشد و دکتری و تخصصی

·       آموزش بیش از بیست هزار دانشجوی رشته‌های مختلف پزشکی و علوم زیستی

...........................................................................................................................................................................

"آن‌ها که همیشه پا روی جای پای دیگران می‌گذارند،

هرگز جای پایی از خود به یادگار نخواهند گذاشت."                            پروفسور داریوش فرهود

 

                                                                 

  
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ