جمعه 4 مهر 1399   07:13:05
واحد توانمند سازی و آموزش مدیران
.
سه‌شنبه 11 اسفند 1394 بسته های آموزشی :

بسته های آموزشی مدیران ارشد سازمان :

 • پنج تفکر مدیریت برای حل مسائل سازمانی (تفکر استراتژیک، سیستمی، خلاقانه، جانبی و انتقادی)
 • مدیریت استراتژیک
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • رهبری استراتژیک
 • مدیریت تغییر
 • مدیریت کیفیت
 • مدیریت خطرات احتمالی
 • مدیریت عملکرد
 • آسیب شناسی سازمانی

 

  بسته های آموزشی مدیران میانی سازمان:

 • رهبری و مهارتهای نفوذ در اشخاص
 • برنامه ریزی
 • تصمیم گیری
 • مدیریت کیفیت
 • مدیریت مشارکتی
 • مدیریت تغییر و تحول سازمانی
 • مدیریت خطرات احتمالی
 • مدیریت پروژه پیشرفته
 • مدیریت دانش در سازمان
 • مدیریت روابط با کارکنان
 • مدیریت روابط با مشتریان
 • مدیریت اثربخش جلسات
 • مدیریت استرس در محیط کار
 • مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمان
 • حل تعارض در سازمان
 • مهارتهای پیشرفته حل مساله
 • بودجه بندی برای سازمان
 • استراتژی
 • مدیریت عملکرد سازمان
 • مدیریت هزینه در سازمان

 

  بسته های آموزشی سرپرستان و مدیران عملیاتی سازمان:

 • مهارتهای رهبری
 • فنون تصمیم گیری
 • برنامه ریزی اثربخش
 • بهبود کیفیت (مهارتهای ترسیم، استاندارد سازی و ارتقای فرایندهای کاری)
 • مهارتهای تیم سازی
 • مهارتهای مذاکره
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت زمان
 • مدیریت ارتباط با مشتری
 • مدیریت خطرات احتمالی
 • فنون حل مشکل و مساله در سازمان
 • ارتباطات اثربخش
 • نظام آراستگی محیط کار Five S) )
 • مهارتهای حسابداری برای مدیران
 • مهارتهای مکاتبات اداری
 • مهارتهای گزارش نویسی
 • انگیزش کارکنان
 • کاهش تنش در محیط کار
 • نیازسنجی آموزشی کارکنان
 • روش انجام پ‍ژوهش در سازمان
 • بهترین روش خرید
 • ارزیابی عملکرد

  دوره های آموزشی فوق با توجه به سطح یادگیری فراگیران و نیاز سازمانها در سطوح مقدماتی و پیشرفته ارائه می گردد. لطفا برای آگاهی از چگونگی بهره گیری از خدمات آموزشی فوق با ایمیل mosadeghrad@tums.ac.ir تماس بگیرید .