چهارشنبه 9 بهمن 1398   23:41:46
دانشکده بهداشت
.
تعداد بازديد اين صفحه: 922
1398/6/12 سه‌شنبه
برگزاری نشست دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت
نشست دفاع از پایان نامه آرزو یاری دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت،11شهریور 98، نشست دفاع از پایان نامه دکتر آرزو یاری دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت با حضور اساتید و دانشجویان در   برگزار شد.

این پایان نامه که به بررسی عومل خطر موثر بر مرگ ناشی از سیل در ایران می پردازد در چهار مرحله مرور نظام مند، مطالعه کیفی شناسایی عوامل زمینه ای، ساخت ابزار سنجش عوامل خطر موثر بر مرگ ناشی از سیل و  مطالعه موردی شاهدی سنجش عوامل خطر موثر بر مرگ ناشی از سیل در ایران  با راهنمایی دکتر علی اردلان و دکتر عباس استاد تقی زاده و مشاوره دکتر عباس رحیمی فروشانی، دکتر یدالله زارع زاده و دکتر فرزام بیدار پور انجام شده است.

در ادامه وی با ارائه توضیحاتی گفت: مقایسه نتایج نشان می دهد که از بین عوامل متعدد فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عواملی همچون درک خطر (میزان دانش و اگاهی ) دبی سیل، همراه بودن مخاطره با شرایط بد آب و هوایی و وضعیت فرد در هنگام سیل، سن کمتر از 15 سالگی؛  شغل رانندگی و سکونت در مناطق روستایی و حاشیه شهرها  با میزان مرگ  رابطه علیتی دارند و خطر مرگ ناشی از سیل را افزایش می دهند.

همچنین عواملی مانند وجود علائم هشدار در جاده ها و ارائه بموقع خدمات در زمان رخداد سیل بطور معنی داری ریسک مرگ ناشی از سیل را کاهش می دهند.

این دانشجو همراه با ارائه پیشنهاداتی  اظهار داشت: در راستای کاهش میزان مرگ ناشی از سیل ضروری است؛  بهبود شاخص های توسعه در مناطق در معرض خطر سیل ، اجرای اقدامات آموزشی، افزایش آگاهی مردم، بهبود درک خطر ایشان و بهبود شاخص های اجتماعی سیاست هایی اتخاذ شود  و از گروه های شغلی و سنی در معرض خطر محافظت و حمایت کرد.

در پایان دکتر یاری گفت:  به منظور حذف و یا کاهش مرگ های ناشی از سیل در ایران تعامل  و همکاری تمامی سازمان های مسئول و درگیر کردن تمامی اعضای جامعه ضروری است. 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو کل اخبار
نسخه قابل چاپ