پنجشنبه 31 خرداد 1397   00:56:45
دانشکده بهداشت
.
تعداد بازديد اين صفحه: 643
1395/10/20 دوشنبهروابط عمومی دانشکده بهداشت
برگزاری سمینار چشمه‌ نور ایران نوری تازه بر علم کشور
سمینارآشنایی با چشمه‌ نور ایران و برنامه‌ کاربری ایران از آزمایشگاه آلبا اسپانیا در دانشکده بهداشتبرگزار شد.

گالری عکس

انجمن پروتئومیکس ایران با همکاری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه سمینار «آشنایی با چشمه‌ نور ایران و برنامه‌ کاربری ایران از آزمایشگاه آلبا اسپانیا» را برگزار نمودند. در این سمینار جناب آقای دکتر جواد رحیقی مدیر پروژه چشمه نور ایران و همکاران ایشان سرکار خانم دکتر آتیه زمانی و جناب آقای دکتر سید ایمان میرزایی در روز چهارشنبه 15 دی ماه 1395 از ساعت 10:30 الی 13 در سالن آمفی تئاتر دانشکده بهداشت با حضور ریاست دانشکده بهداشت جناب آقای دکتر اکبری ساری و معاونت اداری و مالی دانشکده جناب آقای دکتر ذاکریان و همچنین ریاست دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت جناب آقای دکتر منظم برگزار گردید. در این سمینار اعضائ هیات علمی و دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد دانشکده‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین دانشگاه تهران حضور داشتند.

انجمن پروتئومیکس ایران با همکاری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه سمینار «آشنایی با چشمه‌ نور ایران و برنامه‌ کاربری ایران از آزمایشگاه آلبا اسپانیا» را برگزار نمودند. در این سمینار دکتر جواد رحیقی مدیر پروژه چشمه نور ایران و همکاران ایشان  دکتر آتیه زمانی و  دکتر سید ایمان میرزایی در روز چهارشنبه 15 دی ماه 1395 از ساعت 10:30 الی 13 در سالن آمفی تئاتر دانشکده بهداشت با حضور ریاست دانشکده بهداشت  دکتر اکبری ساری و معاونت اداری و مالی دانشکده  دکتر ذاکریان و همچنین ریاست دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت  دکتر منظم برگزار گردید. در این سمینار اعضائ هیات علمی و دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد دانشکده‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین دانشگاه تهران حضور داشتند.

 

اهداف اصلی این سمینار شامل:

معرفی چشمه‌ نور ایران: نوری تازه بر علم کشور،

 معرفی برنامه‌ استفاده پژوهشگران ایرانی از آزمایشگاه آلبا در اسپانیا،

 معرفی ویژگی‌ها و کاربردهای پژوهشی هشت خط باریکه در چشمه‌ نور آلبا

معرفی نگارش پیشنهاد طرح پژوهشی برای کاربران خطوط باریکه‌ سنکروترونی،

 

این سمینار با استقبال بسیار خوب اعضائ هیات علمی و دانشجویان روبرو شد و با توجه به توضیحات داده شده قرار شد در صورت تمایل افراد طبق الگوی پروپوزال مندرج در سایت به آدرس ذیل، پروژه‌های پیشنهادی خود را ارائه دهند. کارگروه علمی برنامه متشکل از دانشگران و اساتید باتجربه در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و چشمه نور ایران در زمینه‌ کاربری از خطوط باریکه‌ سنکروترونی پس از بررسی علمی و امکان‌سنجی طرح‌های پژوهشی دریافت شده آن‌ها را به مجموعه آلبا معرفی خواهند کرد. 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو کل اخبار
نسخه قابل چاپ
خانه | بازگشت |
Guest (bguest)


مجری سایت : شرکت سیگما