پنجشنبه 27 دي 1397   21:26:20
دانشکده بهداشت
.
تعداد بازديد اين صفحه: 638
1397/2/29 شنبه
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار سلامت- پانل دو و سه
پنل دوم و سوم دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار سلامت در عصر روز بیست و پنجم اردیبهشت با موضوع نقش بیماری های عفونی باز پدید و نوپدید در توسعه پایدار سلامت و تغییر اقلیم و توسعه پایدار سلامت ادامه یافت.

 

در پانل دوم که با سرفصل "نقش بیماری های عفونی بازپدید و نوپدید در توسعه پایدار سلامت " به مسئولیت دکتر محمد مهدی گویا، برگزار گردید.

در این بخش، نقش بیماری های نوپدید و بازپدید در توسعه پایدار به سخنرانی دکتر محمد مهدی گویا، بررسی عفونت های انگلی نوپدید و بازپدید در ایران، به سخنرانی دکتر مهدی محبعلی، بررسی عفونت های ویروسی نوپدید و بازپدید در ایران به سخنرانی دکتر طلعت مختاری آزاد ،بررسی عفونت های باکتریایی نوپدید و بازپدید در ایران به سخنرانی دکتر بابک عشرتی، عفونت های قارچی نوپدید و بازپدید در ایران به سخنرانی دکتر سید جمال هاشمی و موضوع نقش بند پایان در انتقال عوامل عفونی نوپدید و بازپدید به سخنرانی دکتر محمد مهدی صداقت، مطرح شد. در این بخش بیماری های ابولا،  مالاریای مقاوم به خط آخر درمانی، در شمار تهدیدهای دهه دوم قرن 21 مورد بازبینی قرار گرفت و جدی ترین تهدید این دوره زمانی، مقاومت میکروبی نام برده شد و راهکارهای مرتبط مورد بحث قرار گرفت و اهمیت بیش از پیش رویکرد One health در سیاست گذاری های بهداشتی جهان و نیاز به بازبینی برنامه ها و بودجه بندی ها برای دستیابی به اهداف SDG مورد تاکید قرار گرفت.

آخرین پنل کنفرانس، با موضوعیت "  تغییر اقلیم و توسعه پایدار سلامت" با مسئولیت دکتر سیمین ناصری تشکیل شد که در آن تغییر اقلیم و روند بار بیماری های واگیر به سخنرانی دکتر محمد مهدی گویا، سیاست های تغییر اقلیم در ایران به سخنرانی دکتر یوسف ثباتی، تغییر اقلیم و روند بار بیماری های غیر واگیر به سخنرانی دکتر مسعود یونسیان، تغییر اقلیم و بحران آب در ایران به سخنرانی دکتر امیر حسین محوی و جمع بندی مباحث توسط دکتر علیرضا مصداقی نیا، صورت گرفت.

در این قسمت از کنفرانس تولید مقادیر زیاد گازهای گلخانه ای، از آغاز انقلاب صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. این گازها که مشتمل بر دی اکسید کربن، اکسید نیتروز و متان است وارد اتمسفر زمین شده اند. در بحث اینکه آبا تغییر اقلیم واقعا صورت می پذیرد یا نه، اینچنین مطرح شد که در مجموع 97% از دانشمندان اقلیم شناسی بر سر اینکه " فعالیت های انسانی یک فاکتور تاثیر گذار مهم در تغییر متوسط دمای جهان است"اتفاق نظر دارند.

در چهارمین گزارش IPPC بدون هیچ ابهامی بیش از 90% عمده افزایش مقدار متوسط دمای جهانی به فعالیت های انسانی که به انتشار گازهای گلخانه ای منجر شده است منتسب شد.
گالری تصاویر


عكس های مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو کل اخبار
نسخه قابل چاپ