جمعه 2 فروردين 1398   06:16:50
دانشکده بهداشت
.
تعداد بازديد اين صفحه: 664
1397/4/19 سه‌شنبه
جلسه دفاع از پایان نامه دکتر محمد زینلی دانشجوی دکترای تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی
بنام خدا جلسه دفاع از پایان نامه دکتر محمد زینلی دانشجوی دکترای تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران به راهنمائی دکتر مهدی محبعلی و مشاورت اساتید محترم دکتر ابوالحسن ندیم؛ دکتر حسین ملک افضلی؛ دکتر محمد مهدی گویا؛ دکتر محمد رضا شیرزادی و دکتر محمود محمودی در روز دوشنبه مورخ 11 تیرماه 1397 در دفتر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی برگزار گردید. داوران پایان نامه عبارت بودند از: دکتر علی اکبری ساری(رئیس محترم دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران)؛ دکتر سیامک سمیعی( رئیس محترم آزمایشگاه مرجع سلامت کشور)؛ دکتر ناصری فر (معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام) و دکتر احمد رئیسی( رئیس محترم اداره کنترل مالاریای مرکز مدیریت بیماری های واگیر) .

موضوع پایان نامه ایشان عبارت بود:" راه اندازی و ارزیابی  سیستم تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوزهای جلدی و احشائی در استان های منتخب ایران به منظور ارتقاء سیستم مراقبت از این بیماری ها در ایران"   ایده اولیه مطالعه حاضر که یک مطالعه از نوع  HSR محسوب می شود توسط اقای دکتر محبعلی در سال 1390 مطرح گردید که مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت و مرکز مدیریت بیماری های واگیر قرار گرفت .  پروپوزال اجرائی این مطالعه با  همکاری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و مراکز فوق الذکر تدوین به شکل  پایلوت برای  3 استان منتخب تدوین گردید. پس از تهیه کتابچه راهنما؛ تدوین شرح وظایف سطوح مختلف محیطی؛ میانی و کشوری ؛ تهیه گایدلاین ها و  چک لیست های  مربوطه با همکاری های موثر و پشتیبانی مرکز مدیریت بیماری های واگیرو  آزمایشگاه مرجع سلامت و معاونت های بهداشتی استان های منتخب شامل ایلام؛ خراسان رضوی(شهر مشهد) و آذربایجان شرقی از اواخر سال 1394 به اجرا در آمد. هدف  اصلی از راه اندازی  شبکه تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز  های پوستی و احشائی در کشور، تشخیص صحیح و استاندارد و نیز تشخیص افتراقی ضایعات پوستی ناشی از لیشمانیا با سایر بیماری های پوستی مشابه، ثبت  کامل و به موقع و بهبود سیستم تشخیص و مراقبت اشکال بالینی لیشمانیوز در انسان بوده است. این فعالیت ها بر اساس نیاز کشور و استانداردهای معتبرجهانی مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت کشور ؛ انتخاب و اعتبار بخشی گردیدند.

رئوس برنامه اجرائی این مطالعه عبارت بودند از:

1.       بررسی وضعیت موجود تشخیص آزمایشگاهی و سیستم گزارش دهی لیشمانیوزهای جلدی و احشائی در استان های منتخب قبل از برقراری سیستم شبکه تشخیص

2.      تدوین  و به کارگیری استراتژی های اجرائی شامل:

-          ارتقاء سطح خدمات تشخیصی لیشمانیوزها و سیستم ارجاع

-          توانمند سازی کارشناسان آزمایشگاه های بهداشتی و کارشناسان مبارزه با بیماری ها

-          کنترل کیفی خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

نتایج این مطالعه نشان دادند علاوه بر ارتقا و بهبود سیستم گزارش دهی لیشمانیوزها و کشف تعداد بیشتری از اشکال عود؛ شکست درمان و مقاومت های بالینی در استان های منتخب  باعث  کاهش خطاهای  تشخیص پارازیتولوژی لام های میکروسکوپی در  نمونه مثبت از میانگین 3/49 درصد قبل از راه اندازی شبکه تشخیص به میانگین  2/4 درصد بعد از راه اندازی تشخیص  ونیز  در نمونه های منفی از میانگین 6/31 درصد قبل  به میانگین  12 درصد پس از راه اندازی شبکه تشخیص و آموزش های مدون  عملی کاهش یافت.

بررسی ها روی  شاخص های kAP نشان داد که  قبل از راه اندازی شبکه تشخیص سطح میانگین نمره  آگاهی ، نگرش و هم عملکرد کارشناسان آزمایشگاه های بهداشتی و نیز کارشناسان مراقبت از بیماری های استان های منتخب از  56  درصد ( در حد پائین متوسط) به  80 درصد )  درحد خوب) بعد از راه اندازی شبکه تشخیص رسیده  است .

در پایان جلسه پس از بحث و تبادل نظر توسط اساتید محترم هیئت ژوری  و نیز بیانات جناب آقای دکتر گویا رئیس محترم مرکز مدیریت بیماری های واگیر و جناب اقای دکتر سمیعی رئیس محترم آزمایشگاه مرکز سلامت کشور مبنی بر اینکه این اولین شبکه تشخیص لیشمانیوز ها در سطح منطقه مدیترانه شرقی محسوب می شود که  دارای برنامه مدون  ؛ نتایج قابل استناد و مستندات لازم است  که جهت تداوم این برنامه در استان های منتخب و گسترش آن در سایر استان های اندمیک لیشمانیوزهای جلدی و احشائی کشور؛  مقرر گردید موضوع با مستندات مربوطه  در جلسه شورای معاونین محترم بهداشتی کشور ارائه گردد تا  تصمیمات مقتضی جهت گسترش آن در کشور  اتخاذ گردد.

گالری تصاویر

 

  
امتیاز دهی
 
 

آرشیو کل اخبار
نسخه قابل چاپ