پنجشنبه 3 بهمن 1398   12:24:46
مهندسی بهداشت محیط
.
تعداد بازديد اين صفحه: 5954
1396/4/18 يكشنبه
گزارش اجمالی مدیر محترم گروه مهندسی بهداشت محیط در خصوص برگزاری آزمون مرحله دوم (مصاحبه)پذیرش دوره دکترای بهداشت محیط
این آزمون در تاریخ 17 و 18تیرماه 96 در محل گروه مهندسی بهداشت محیط با حضور 100نفر متقاضی همچنین 20نفر از اساتید محترم گروه های مهندسی بهداشت محیط دانشگاه های علوم پزشکی تهران –ایران-شهید بهشتی-تربیت مدرس و اهواز بعنوان تیم مصاحبه کننده و نیز تعداد 12 نفر از کارشناسان گروه وپژوهشکده محیط زیست برگزار گردید.این آزمون که با 6 ایستگاه تخصصی طراحی گردیده بوددر طی 2 روز از ساعت 8:30 آغاز و ساعت 18:30به پایان رسید.در طی فرایند برگزاری آزمون در روز اول نمایندگان محترم وزارت بهداشت جناب آقایان دکتر حاجتی و دکتر اکبری و همچنین جناب آقای دکتر قاضی خوانساری مدیر کل محترم امور تحصیلات تکمیلی ، ریاست و معاونین محترم دانشکده بهداشت جناب آقایان دکتر اکبری ساری ، دکتر ذاکریان و سرکار خانم دکتر شکیبازاده از نحوه برگزاری آزمون در محل گروه بازدید بعمل آوردند. در این مصاحبه از طرف مدیر محترم گروه جناب آقایان دکتر رامین نبی زاده و دکتر محمد علی محمدی از اساتید محترم گروه به ترتیب بعنوان دبیر علمی و دبیر اجرایی آزمون نظارت کامل فرآیند آزمون را عهده دار بودند.
123>>>
نسخه قابل چاپ