اخبار
1398/6/24 يكشنبه
جلسه دفاع پایان نامه خانم فاطمه مرادی پریخانی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه مرادی پریخانی دانشجوی مقطع ارشد مهندسی بهداشت محیط
عنوان: بررسی کمیت و تعیین انواع پسماندهای دارویی بیمارستان شریعتی تهران
اساتید راهنما:  دکتر کامیار یغمائیان
اساتید مشاور: دکتر رامین نبی زاده-دکتر محمود علیمحمدی
زمان: سه شنبه 26 شهریور ماه 98 ساعت: 10
مکان: سالن شورا گروه

+

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir