اخبار
1398/7/6 شنبه
جلسه دفاع پایان نامه خانم پگاه آوخ

جلسه دفاع از پایان نامه خانم پگاه آوخ دانشجوی مقطع ارشد مهندسی بهداشت محیط
عنوان: بررسی هزینه کنترل ذرات معلق (PM2.5) ناشی از منابع متحرک در شهر تهران و مقایسه آن با هزینه اثرات بهداشتی منتسب به آن در سال 1396
اساتید راهنما:  دکتر کاظم ندافی
اساتید مشاور: دکتر محمدصادق حسنوند-دکتر کامیار یغماییان
زمان: دوشنبه 8 مهر ماه 98 ساعت: 10
مکان: سالن شورا گروه

+

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir