اخبار
1399/3/21 چهارشنبه
جلسه دفاع پایان نامه آقای سیف اله غریب

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سیف اله غریب دانشجوی مقطع دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای
عنوان: مکانیابی نواحی و اتصالات عملکردی مغزی در درک خطرات رانندگی در رانندگان خودروهای سواری با استفاده از تحلیل سیگنالهای fMRI
اساتید راهنما:  دکتر ابوالفضل ذاکریان-دکتر محسن رضا حیدری
اساتید مشاور: دکتر جبرائیل نسل سراجی-دکتر آرش زارع صادقی
زمان: دوشنبه 26 خرداد ماه 99 ساعت: 10:00
مکان: گروه

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir