اخبار
1398/6/24 يكشنبه
جلسه دفاع پایان نامه خانم سولماز غلامی کمق

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سولماز غلامی کمق دانشجوی مقطع ارشد مهندسی بهداشت محیط
عنوان: بررسی و مقایسه عملکرد جاذب های نانو کامپوزیت کیتوزان-آهن مغناطیسی و کربن فعال مغناطیسی در حذف فلوراید از محلول های آبی
اساتید راهنما:  دکتر محمدهادی دهقانی
اساتید مشاور: دکتر امیرحسین محوی-مهندس نظم آرا
زمان: چهارشنبه 27 شهریور ماه 98 ساعت: 14
مکان: سالن شورا گروه

+

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir