اخبار
1399/4/21 شنبه
جلسه دفاع پایان نامه آقای سجاد قدرتی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سجاد قدرتی دانشجوی مقطع ارشد انگل شناسی پزشکی
عنوان: بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی(کالاآزار) در کودکان زیر 13 سال مناطق زوستایی شهرستان شاهرود در سال 1397
اساتید راهنما:  دکتر آخوندی-دکتر محبعلی
اساتید مشاور: دکتر محمد زینلی
زمان: سه شنبه 17 تیر ماه 99 ساعت: 10:00
مکان: گروه

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir