اخبار
1398/3/27 دوشنبه
جلسه دفاع پایان نامه خانم زهراسادات امیری

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهراسادات امیری دانشجوی مقطع ارشد رشته حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
عنوان: اثربخشی پماد اولیه تهیه شده از مواد ترشحی-دفعی لارولوسیلیاسریکاتا در درمان زخمهای ناشی از سوختگی درجه سه روی خرگوش در شرایط آزمایشگاهی
اساتید راهنما:  دکتر جواد رفیع نژاد
اساتید مشاور: دکتر کامران اکبرزاده-دکتر خسرو عبدی
زمان: سه شنبه 28 خرداد ماه 98 ساعت: 13
مکان: سالن MPH

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir