آخرین اخبار
 معرفی دکتر سیمین ناصری و دکتر محمدعلی منصورنیا اعضا هیئت علمی دانشکده بهداشت به عنوان یک درصد دانشمندان برتر پر استناد جهان
قدردانی مسئول نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه از فعالان دانشکده بهداشت در همه گیری بیماری کووید 19
نقش انکار ناپذیر استادان بازنشسته و پیشکسوت دانشکده بهداشت در اپیدمی ها
نشست هیات رئیسه دانشکده بهداشت برگزار شد
  • 1399/2/17 چهارشنبه نشست هیات رئیسه دانشکده بهداشت برگزار شد
    رئیس دانشکده بهداشت گفت: با توجه به همه گیری کوید 19 لازم است سیاست ها، برنامه ها و فرایندهای دانشکده را بازبینی کنیم تا بتوانیم به عنوان یک دانشکده پیشرو نقش مان را به درستی ایفا کنیم.
 دکتر کریمی با قدردانی از همکاران آزمایشگاه ویروس‌شناسی تأکید کرد، ارزش کار شما به بی‌سروصدا کار کردن‌ است