آخرین اخبار
سومین نشست علمی هفتگی مجازی در دانشکده بهداشت به صورت گفتگوی زنده برگزار شد
برگزاری مراسم ترحیم دکتر ایرج موبدی استاد پیشکسوت گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده بهداشت
امضا تفاهم نامه همکاری دانشکده بهداشت و مجمع شهرداران آسیایی
برگزاری سومین نشست علمی هفتگی (لایو اینستاگرام) در دانشکده بهداشت با موضوع دورکاری در هنگامه و پس از همه گیری کووید 19
دومین نشست علمی هفتگی مجازی در دانشکده بهداشت به صورت گفتگوی زنده برگزار شد