اطلاعيه ها و رويدادها
چهارشنبه 4 تير 1399 جديدترين نسخه بانک اطلاعاتی PubMed در دسترس قرار گرفت.
 به استحضار میرساند، به دنبال مشکل دسترسی همکاران در دانشگاه به جديدترين نسخه بانک اطلاعاتی PubMed در آدرس https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov، پيگيريهای لازم در اين مورد از کتابخانه ملی پزشکی آمريکا به عنوان متولی اين بانک صورت گرفت و هم‌اکنون مشکل دسترسی مذکور برطرف شده است. بدين‌ترتيب همکاران می‌توانند برای دسترسی به جديدترين نسخه بانک اطلاعاتی PubMed از يکی از دو  آدرس pubmed.ncbi.nlm.nih.gov يا pubmed.gov استفاده کنند.  لازم به ذکر  است آدرس قبلی pubmed.com منقضی شده و ديگر فعال نيست.