اخبار
1399/3/3 شنبه
معرفی دکتر سیمین ناصری و دکتر محمدعلی منصورنیا اعضا هیئت علمی دانشکده بهداشت به عنوان یک درصد دانشمندان برتر پر استناد جهان
دکتر سیمین ناصری و دکتر محمدعلی منصورنیا اعضا هیئت علمی دانشکده بهداشت به عنوان یک درصد دانشمندان برتر پر استناد جهان در ماه می 2020 معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، بر مبنای نتایج رتبه بندی اخیر پایگاه بین المللی ESI، سامانه علم سنجی و بر اساس میزان استناد به مقاله های مجلات منتخب، دکتر سیمین ناصری معاون پژوهشی و استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده و محمد علی منصورنیا دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده بهداشت، به عنوان یک درصد دانشمندان برتر پر استناد جهان در ماه می2020 انتخاب شدند.
 

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir