اطلاعيه ها و رويدادها
چهارشنبه 18 تير 1399 اولین همایش مجازی با موضوع کووید19، دستاوردها، تهدیدها و فرصت های پیش رو برگزار خواهد شد.