روبدادها
کنگره تخصصی و بین المللی کنترل عفونت و استریلیزاسیون و مواد و تجهیزات پزشکی
کنگره تخصصی و بین المللی کنترل عفونت و استریلیزاسیون و مواد و تجهیزات پزشکی
سه‌شنبه 10 دي 1398 نهمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی کنترل عفونت و استریلیزاسیون و مواد و تجهیزات پزشکی در بیست و چهار و بیست و پنج دی 1398 به همراه تقدیر از خیرین حوزه سلامت و جشنواره انتخاب آثار و تحقیقات برتر حوزه کنترل عفونت در مرکز همایش های بین المللی رازی همراه با امتیاز بازآموزی برگزار می گردد. 
ثبت نام شرکت کنندگان از طریق آدرس سایت ذیل صورت می پذیرد.

 
http://www.sterileonline.ir/