اطلاعيه ها و رويدادها
شنبه 24 خرداد 1399 سیزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری به صورت مجازی برگزار خواهد شد. اطلاعیه مربوط به برگزاری مجازی سیزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری