اخبار
تبریک ارتقا به دانشیاری دانشکده بهداشت
تبریک ارتقا به استاد دانشکده بهداشت
برگزاری مسابقه غدیر
  • 1399/5/15 چهارشنبه برگزاری مسابقه غدیر
    به مناسبت عید سعید غدیر خم مسابقه کتابخوانی ویژه کارکنان و اعضا هیات علمی برگزار می شود.
برگزاری صد و چهاردهمین ژورنال کلاب گروه سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت