آخرین اخبار
1398/10/9 دوشنبه
سومین جلسه شورای عمومی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی در سال جاری
سومین جلسه شورای عمومی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی روز سه شنبه  در تاریخ 19/9/1398 با حضور مدیر گروه و اکثر اعضای هیأت علمی در دفتر گروه از ساعت 12-10 برگزار شد .

در این جلسه ابتدا آقای دکتر محبعلی ضمن تشکر از حضور به موقع اعضاء ، رحلت استاد ارجمند حشره شناسی پزشکی زنده یاد دکتر عزت الدین جوادیان را تسلیت فرمودند .سپس به شرح جلسه ای که ریاست دانشگاه و هیأت رئیسه با مسئولین و مدیران گروه های دانشکده بهداشت در زمینه های مختلف داشتند، پرداختند. در نکات مهم این جلسه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  _ راه حل رفع مسائل مالی دانشکده بهداشت در جذب منابع خارجی از دانشگاه است .

_ معاونین و مدیران گروه های دانشکده بهداشت در جلسات کارشناسی تر می توانند مسائل خود را با معاونین دانشگاه مطرح کنند و پیشنهاد های حاصل از این جلسات را برای تصویب نهایی به هیأت رئیسه و شورای دانشگاه ارائه دهند .

- هر چند چاپ مقاله خوب است اما دانشکده باید نقش بیشتری در عرصه بهداشت جامعه ایفا کند و تحقیق این امر نیاز به همت همکاران در اصلاح جهت گیری های آینده دارد.

- تأکید بر بازنگری مأموریت های دانشکده بهداشت

- در رشته هایی که نیاز کشور برآورده شده یا محدود شده ، ظرفیت تربیت دانشجویان کاهش یابد . و از ظرفیت مازاد گروه های دانشکده برای جذب دانشجوی بین الملل استفاده شود.

- در حوزه تخت پوشش دانشگاه در جنوب تهران، فیلد مناسب برای بسیاری از فعالیت های دانشکده بهداشت وجود دارد که تا کنون به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته است .با هماهنگی معاونت بهداشت دانشگاه از این فیلد استفاده شود.

همچنین آقای دکتر محبعلی در رابطه با آموزش ، در خواست انجام بازنگری دروس کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی و نیز کاهش واحدها از 50 واحد به حداکثر 42 واحد و اجرای آن در نیم سال جاری را به استحضار اعضاء رساندند .برخی از حاضرین در جلسه به اظهار نظر در این زمینه پرداختند که مورد استقبال قرار گرفت. در پایان این جلسه ، معارفه ای با دانشجویان جدید الورود دکترای تخصصی انجام شد.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir