اخبار
1397/7/16 دوشنبه
برگزاری جلسه هیات رییسه دانشکده بهداشت
نشست هیات رییسه دانشکده بهداشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، نشست هیات رییسه دانشکده صبح دوشنبه 16 مهر 97 با حضور اکثر اعضا برگزار شد. در ابتدای جلسه گزارش آماده شده توسط دکتر عرب در مورد نتیجه نظرخواهی از اعضای هیات علمی و کارکنان غیر هیات علمی دانشکده در مورد عملکرد معاونت های مختلف دانشکده به تفکیک هر معاونت جهت استحضار اعضا ارائه و در مورد مسایل و پیامدها و نتایج پیرامون آن بحث و تبادل نظر انجام شد.

همچنین مقرر شد بخش سوم این گزارش که مربوط به نظرخواهی از دانشجویان در مورد عملکرد معاونت های دانشکده است تکمیل و در جلسات آینده ارایه شود. بعلاوه در جلسات آینده با بحث و تبادل نظر بیشتر از نتایج این گزارش ها برای بهبود وضعیت دانشکده استفاده شود.  

دکتر اکبری ساری رییس دانشکده موضوع نحوه ادامه همکاری با اساتید بازنشسته دانشکده به صورت داوطلبانه و بدون پرداخت حق التدریس را مطرح کرده و در خصوص مسایل پیرامون آن با اعضا به تبادل نظر پرداخت.

در ادامه مساله فضاهای فیزیکی دانشکده و چگونگی توزیع و استفاده بهینه از آنها بیان و اعلام شد که در ساختمان سبز طبقه سوم کنار سالن IT دانشکده، فضایی برای استفاده اساتید بازنشسته و مدعو با امکانات مناسب برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی ایشان در نظر گرفته شده است.

در انتها پیرامون همکاری دانشکده و معاونت بهداشت دانشگاه مباحثی مانند انجام طرح پژوهشی و بازدید گروه ها از فیلد و همکاری گروه های متناظر در دانشکده و معاونت بهداشت دانشگاه مطرح شد و دکتر اکبری بر ضرورت توجه به این مساله تاکید مجدد کرد.  

مقرر شد در جلسات آینده به نوبت هر معاونت چگونگی پیشبرد برنامه 4 ساله حیطه خود و چالش ها و مسایل مربوط به آن را مطرح و گزارش ارزیابی مربوط به معاونت خود را نیز تحلیل کند.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir