آخرین اخبار
1396/11/3 سه‌شنبه
دانشگاه علوم پزشکی تهران در سامانه دانشگاههای علوم پزشکی کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داد
براساس گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سامانه دانشگاههای علوم پزشکی کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir