اخبار
1397/5/16 سه‌شنبه
دومین جلسه کمیته مشورتی انتخاب مدیران گروه در دانشکده بهداشت برگزار شد.
برگزاری دومین جلسه کمیته مشورتی انتخاب مدیران گروه

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، یکشنبه 14 مرداد 97 دومین جلسه کمیته مشورتی انتخاب مدیران گروه با حضور دکتر اکبری ساری رییس دانشکده و دکتر شکیبازاده معاون آموزشی دانشکده و سایر اعضا برگزار شد.

 در این جلسه نتایج نظرخواهی که در ماه گذشته از اعضا هیات علمی دانشکده در مورد عملکرد گروه ها و مدیران گروه انجام شده بود و همچنین نتایج نظرخواهی هفته گذشته از اعضا هیات علمی دانشکده در مورد پیشنهاد افراد برای پذیرفتن مسئولیت مدیریت گروه در دوره دو ساله بعدی، مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در مورد نحوه اجرای ادامه فرایند انتخاب مدیران گروه بر اساس آیین نامه مصوب موجود تصمیمات لازم اتخاذ شد، که گزارش نهایی آن در اولین فرصت به استحضار همکاران دانشکده خواهد رسید.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir