آخرین اخبار
1399/2/17 چهارشنبه
نشست هیات رئیسه دانشکده بهداشت برگزار شد
رئیس دانشکده بهداشت گفت: با توجه به همه گیری کوید 19 لازم است سیاست ها، برنامه ها و فرایندهای دانشکده را بازبینی کنیم تا بتوانیم به عنوان یک دانشکده پیشرو نقش مان را به درستی ایفا کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، دوشنبه 15 اردیبهشت 99، اولین نشست هیات رئیسه دانشکده بهداشت در سال جدید با حضور دکتر علی اکبری ساری رئیس و معاونان دانشکده برگزار شد.
در ابتدای نشست دکتراکبری ساری با تشریح شرایط موجود کشور، دانشگاه و دانشکده بر لزوم ادامه هم زیستی با همه گیری و بیماری کوید 19 تاکید کرد و گفت: با توجه به احتمال طولانی شدن این وضعیت، لازم است سیاست ها، برنامه ها و فرایندهای دانشکده را به گونه ای بازبینی کنیم تا بتوانیم به عنوان یک دانشکده پیشرو نقش مان را به درستی ایفا کنیم. بایستی به گونه ای عمل کنیم که تمام فعالیت های معمول دانشکده مخصوصا برنامه های آموزشی و پژوهشی اساتید و دانشجویان به سرعت به روال قبل بازگردد و دانشجویان کمترین آسیب را ببینند.
مثلا در معاونت ها و واحد های مختلف دانشکده با توجه به کارکرد و وظایف هرکدامشان باید بررسی و مشخص کنیم کدام روش ها و فرایندها بایستی تغییر کند یا اصلاح شود تا بهترین نتیجه را برای ما به همراه داشته باشد. همچنین زیرساخت ها و فرایندهای IT و فناوری اطلاعات دانشکده لازم است متناسب با شرایط جدید تقویت و به روز شود.
در ادامه جلسه، نحوه جبران خدمات اساتید و کارکنان دانشکده و پرداخت حق تمام وقتی و اضافه کار کارکنان با توجه به شرایط جدید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  
همچنین در مورد دانشجویان بین الملل و مسائل پیرامون آن ها نیز نکاتی ارائه شد.
در انتها دکتر اکبری ساری با جمع بندی مباحث بر سرعت عمل در بازگشت به شرایط جدید تاکید کرد.
 

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir