آخرین اخبار
1397/3/13 يكشنبه
پیام تبریک رییس دانشکده بهداشت به دکتر فتوحی رییس موسسه ملی تحقیقات سلامت
دکتر اکبری ساری انتصاب دکتر اکبر فتوحی را به ریاست موسسه ملی تحقیقات سلامت ایران تبریک گفت.

رییس دانشکده بهداشت طی نامه ای انتصاب دکتر اکبر فتوحی عضو هیات علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده را به سمت ریاست موسسه ملی تحقیقات سلامت ایران تبریک گفت و برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir