آخرین اخبار
1398/4/24 دوشنبه
برگزاری کمیته فناوری ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت
بیست و یکمین کمیته فناوری ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت،  بیست و یکمین نشست شورای ارتباط با صنعت با حضور دکتر محمدرضامنظم و دیگر اعضای کمیته تشکیل شد.

در این نشست ابتدا طرح های تحقیقاتی مربوط به دکتر روناک بختیاری، حمیدرضادکتر باصری و دکتر فریده گلبابایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

در ادامه آیین نامه ارزش گذاری پایان نامه های محصول محور مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات مورد نیاز پیشنهاد و به تصویب رسید.


گالری عکس 

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir