آخرین اخبار
1398/9/20 چهارشنبه
برگزاری شورای پژوهشی 16 آذرماه
نشست شورای پژوهشی دانشکده بهداشت برگزار شد.

شنبه 16 آذر 98، اولین نشست شورای پژوهشی دانشکده بعد از تغییر جدید سامانه پژوهشیار در اتاق شورای دانشکده بهداشت برگزارشد.

دراین نشست جوابیه طرح مربوط به گروه پاتوبیولوژی و 6 طرح ارسالی از طرف اعضای هیئت علمی دانشکده به معاونت پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  مصوبه و سئوالات مربوط به طرحهای مورد بررسی قرار گرفته  از طریق  اتوماسیون اداری به اطلاع مجریان گرامی رسانده خواهد شد. جلسه بعدی در تاریخ 30 آذرماه برگزار خواهد شد.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir