آخرین اخبار
1398/7/7 يكشنبه
برگزاری هفتمین جلسه کمیته اخلاق در سال 1398
جلسه کمیته اخلاق دانشکده بهداشت و پیراپزشکی روز چهارشنبه 3 مهرماه 98 با حضور خانم ها دکتر ناصری و دکتر عین اللهی و دکتر نجات و خانم ملکوتی و خانم عزیزیان (دبیر کمیته) و آقایان دکتر ناطق پور ، دکتر پارسا و دکتر صداقت تشکیل گردید. تعداد 32 طرح تحقیقاتی و پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسیدند.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir