آخرین اخبار
1398/11/26 شنبه
برگزاری شورای پژوهشی دانشکده 26 بهمن 98
روز شنبه 26 بهمن ماه 1398 جلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت با حضور نمایندگان پژوهشی گروهها راس ساعت 8/5 در اتاق شورای ساختمان سبز طبقه اول جلسه خود را آغاز نمود. در این جلسه ده طرح تحقیقاتی مربوط به اعضای هیئت علمی گروههای دانشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفتند که تعدادی مورد تصویب و تعدادی نیز با سئوالاتی مواجه گردید که در روزهای آتی به اطلاع مجریان محترم رسانده خواهد شد.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir