آخرین اخبار
1398/10/14 شنبه
برگزاری نشست شورای پژوهشی دانشکده بهداشت
نشست شورای پژوهشی دانشکده بهداشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، شنبه 14 دی 98 ، نشست شورای پژوهشی دانشکده با حضور دکتر سیمین ناصری معاون پژوهشی و نمایندگان گروه های آموزشی دانشکده  برگزار شد.

در این نشست 8 طرح تحقیقاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نماینده گروه ها به دفاع از طرح های اعضای هیئت علمی گروه خود پرداختند.

در نهایت سئوالاتی درخصوص چگونگی انجام طرح ها مطرح شد و به مجریان طرح ها ارسال شد.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir