آخرین اخبار
1398/10/29 يكشنبه
کارگاه اخلاق در پژوهش در دانشکده بهداشت برگزار شد
کارگاه اخلاق در پژوهش در دانشکده بهداشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، چهارشنبه 25 دی 98، کارگاه اخلاق در پژوهش برای دانشجویان دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، در دانشکده بهداشت برگزار شد. دکتر سیمین ناصری معاون پژوهشی دانشکده بهداشت و رئیس کمیته اخلاق دانشکده بهداشت و پیراپزشکی توصیه کرد دانشجویان از این کارگاه ها استفاده بهینه کنند و در آن شرکت  کنند.

مدرسان در این کارگاه دکتر مجتبی پارسا، دکتر مهدی ناطق پور و دکتر محمدمهدی صداقت بودند. در این کارگاه بیشتر از بیست دانشجو شرکت داشتند.
گالری عکس 

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir