آخرین اخبار
1398/7/6 شنبه
گردهمایی برای راه اندازی کانون هسته های دانشجویی فناور - شنبه 9 مهر ماه

به استحضار اساتید، دانشجویان و مدیران محترم دانشکده می رساند که مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه با هدف تقویت مشارکت دانشجویان در پروژه های فناورانه، تقویت پایان نامه های مسئله محور، شکل گیری شرکتهای اسپین آف دانشگاهی و تقویت شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی با حضور دانشجویان ، اقدام به راه اندازی کانون هسته های دانشجوئی فناور ( هدف) نموده است. هسته های فناور متشکل از فرد یا یک تیم از دانشجویان با سرپرستی یک استاد راهنما بوده که دارای یک طرح یا ایده فناورانه یا دانش فنی یک محصول یا یک پایان نامه کاربردی با قابلیت تجاری می باشند.

با پیگیری های بعمل آمده دانشکده بهداشت نیز در اولین مرحله این طرح دارای سهمیه گردیده و هسته های دانشجوئی این دانشکده نیزفرصت بهره مندی از این امکانات را خواهند داشت.

بمنظور تبیین اهداف و مراحل اجرا جلسه ای با حضور مدیر و معاون توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر روز سه شنبه  9 مهرماه در  سالن شورای ساختمان سبز  برگزار خواهد گردید. از کلیه اساتید و دانشجویان عزیز جهت حضور در این جلسه دعوت بعمل می آید.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir