آخرین اخبار
ارائه گزارش معاون پژوهشی دانشکده بهداشت از فعالیت های پژوهشی این دانشکده در زمینه همه گیری کوید 19 
ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا  (ع) و روز زن مبارک
برگزاری شورای پژوهشی دانشکده 26 بهمن 98
برگزاری نشست شورای پژوهشی دانشکده بهداشت
برگزاری نشست کمیته اخلاق دانشکده بهداشت