آخرین اخبار
1395/8/9 يكشنبه
کارت دانشجویی دانشجویان PhD
قابل توجه دانشجویان جدید الورود PhD


دانشجویان جدید الورود مقطع PhD  جهت دریافت کارت دانشجویی  از تاریخ 95/8/10 لغایت 95/8/20 به امور دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir