آخرین اخبار
1395/10/15 چهارشنبه
کارگاه اخلاق و تعهد حرفه ای
کارگاه اخلاق و تعهد حرفه ای برای کارکنان دانشکده بهداشت در روز چهارشنبه 95/10/15 در سالن آمفی تـأتر دانشکده برگزار گردید.

کارگاه اخلاق و تعهد حرفه ای جهت کارکنان دانشکده بهداشت

خلاصه ای از مطالب مطرح شده در کارگاه توسط آقای دکتر امیراحمد شجاعی ، دکترای اخلاق پزشکی و عضو هیئت علمی واحد اخلاق پزشکی دانشگاه  به قرار زیر است :
دکتر شجاعی فرمودند: کارمندو سازمان در قبال هم  وظایفی را باید ایفا نمایند که هر کدام از این وظایف متوقف شود پیشرفت در آن سازمان نخواهیم داشت . اگر سازمان اخلاقی شود بردیگران  نیز تأثیر خواهد گذاشت .
اخلاق سازمانی از دل مدیریت بیرون آمده و نباید آن را پندو اندرز دانست. باید برای اخلاق سازمانی و تعهد حرفه ای هم سرمایه گذاری و برنامه ریزی کنیم و برای رسیدن به اصل اخلاق چهار رکن را اساس کار قرار دهیم:
برنامه ریزی ، فرآیند ، ساختار و منابع انسانی را مورد اهمیت قرار دهیم و نیز فرآیند ها را کوتاه ، اصلاح کنیم و ارزیابی کنیم نه  اینکه منابع انسانی را ارزیابی کنیم. ...
طی این جلسه بحث و مذاکره هم با شرکت کنندگان در این خصوص صورت گرفت و همکاران نیز نظرات خود را بیان داشتند. 


 

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir