آخرین اخبار
1397/7/18 چهارشنبه
کارگاه های اخلاق حرفه ای ویژه هیأت علمی
کارگاه های اخلاق حرفه ای ویژه هیأت علمی با امتیاز فرهنگی در دانشکده بهداشت برگزار می شود.

  شنبه 97/7/21                  ساعت 12-10                           

  یکشنبه 97/7/29              ساعت 10:30- 8:30    

دو کارگاه تعهد و اخلاق حرفه ای ویژه اعضای هیأت علمی با امتياز فرهنگی در تاریخ های مشخص شده برگزار خواهد شد.          

مکان: سالن شورا واقع در طبقه اول ساختمان سبز

لازم به توضیح است که نام نویسی در جلسه صورت می پذیرد.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir